OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Tlačové vyhlásenie Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

(10.10.2016)

Vládou schválený návrh rozpočtu so znížením financií pre rezort zdravotníctva na rok 2017 o 120 mil. EUR vníma OZ SaPA ako rozhodnutie, ktoré skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v žiadnom prípade nezabezpečí.
Znížené finančné prostriedky nik nenahradí. Ak ich bude v systéme ešte menej a korupcia bude v rovnakom tempe pokračovať, pričom nie je žiadny signál, že pokračovať nebude, na pacienta pripadne opäť menej finančných prostriedkov.

Ako dokázala pred niekoľkými dňami Aliancia fair play vo svojej analýze, firmy podnikajúce v zdravotníctve patria medzi najziskovejšie na Slovensku, a to nad rámec akýchkoľvek pravidiel trhovej ekonomiky.
Zníženie rozpočtu teda vnímame ako dôkaz toho, že  ministerstvo financií vidí problém v čerpaní financií v zdravotníctve rovnako.
Považujeme to za dôležitý signál, nakoľko výsledkom rokovaní ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií bolo niekoľko racionalizačných opatrení, hoci so zatiaľ ešte neistým výsledkom.

S dôvodmi neefektívneho využívania finančných prostriedkov v zdravotníctve sa od vymenovania ministra Druckera ani náznakom nepohlo.  Ako sme mnohokrát upozornili, na Slovensku chýba 13 000 sestier, ktoré odišli pre neadekvátne platové podmienky. Bohužiaľ, na zlepšenie platových podmienok nie sú finančné prostriedky, a to práve z dôvodu ich systematického plytvania v zdravotníctve.

Mgr. Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPA

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA