OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

M. Kavecká: Arogancia prezidenta SOZZaSS Szalaya škodí pacientom

(21.12.2016)

Počas včerajšieho rokovania zdravotníckej tripartity som ako predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) požiadala ako prejav dobrej vôle pred vianocami o prijatie odborového združenia do oficiálneho tripartitného, sociálneho dialógu. Moja požiadavka vychádzala zo skutočnosti, že ako odborové zastúpenie sestier vie naša organizácia konštruktívne prispieť k dialógu o zvyšovaní kvality starostlivosti o pacientov na Slovensku.

Táto prosba bola však zo strany predsedu Slovnského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZaSS) A. Szalaya odmietnutá. A. Szalay pritom svoj postoj v diskusii odôvodnil tým, že aj deti si na vianoce žiadajú darčeky, avšak nie všetky môžu dostať.

Hrubá arogancia, z ktorej reakcia predsedu SOZZaSS vyplývala, svedčí nielen o absolútnom nepochopení legitímnych požiadaviek, ktorými sa odborové zastúpenie sestier snaží vytvoriť čo najlepšie predpoklady pre zvyšovanie kvality starostlivosti o pacientov, ale aj o ľudskej stránke tohto človeka.

Napriek tomuto postoju, vyjadreného vskutku zarážajúcim "argumentom", bude Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek naďalej nastoľovať požiadavky, vedúce k zlepšovaniu podmienok práce sestier v nemocniciach. Je totiž štatisticky preukázané, že lepšie podmienky práce a vyšší počet sestier vedie k zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti o pacientov a k vyššiemu počtu zachránených životov.

Proti nášmu vstupu do tripartity neboli ani minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, ani prezident Asociácie štátnych nemocníc Slovenska a poslanec NR SR J. Valocký. Na záver by sme chceli poďakovať predsedovi LOZ Petrovi Visolajskému za podporu.

Mgr. Monika Kavecká
Predsedníčka OZ SaPA

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA