OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

OZ SaPA – spoločný víkend

(23.05.2017)

Milé členky OZ SaPA,
OZ SaPA pripravuje pre Vás zaujímavý víkend s bohatým vzdelávacím a zábavným programom (termín podľa dohody a hlasovania). Záujem o účasť na podujatí prosím vyjadrite vyplnením dotazníka cez tento prelink: DOTAZNÍK

Program spolu s dotazníkom pre prihlasovanie môžete preposlať ďalej svojím členom.

Cieľom spoločného víkendu je, aby sme spoločne prežili príjemný čas a porozprávali sa.

Dôležitou a isto zaujímavou súčasťou víkendu budú pripravované školenia v oblasti pracovného práva, zákonníka práce. Zároveň si vyskúšame natrénovať komunikáciu a spoluprácu v tíme, ako motivovať a argumentovať vo svojom prejave, ako efektívne komunikovať pri rokovaní a vyjednávaní, riešenie konfliktných situácií a v neposlednom rade komunikáciu s novinármi.

Okrem vzdelávacieho programu nesmieme zabudnúť na tú príjemnejšiu časť - zábavu, na ktorú sa spolu s Vami veľmi tešíme. Predbežný program spoločného víkendu Vám zasielame v prílohe mailu.

Cena za víkend závisí od počtu účastníkov - čím viac účastníkov, tým nižšia cena, rovnako aj miera preplatenia víkendu jednotlivým účastníkom.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a prejavenie záujmu o účasť na podujatí.© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA