OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

(08.09.2017)

Bratislava 8.9.2017 OZ SaPA podporuje iniciatívu OZ KOVO v dôchodkovej oblasti, ktoré je za stanovenie maximálneho veku odchodu do dôchodku a za vytvorenie zákonných možností pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku

„Negatívne údaje a trendy v demografii nie je možné riešiť zvyšovaním veku odchodu do dôchodku, zvlášť ak nie je stanovený strop. Predstava 68-ročnej zdravotnej sestry či ošetrovateľa, ktorý podáva rovnaký výkon ako jeho 35-ročný kolega, je utopistická. Aj z tohto dôvodu podporujeme snahu OZ KOVO zaviesť maximálny vek odchodu do dôchodku ako aj vytvorenie zákonných možností pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku,“ povedala predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, Monika Kavecká.

„Dôchodkový systém potrebuje vzhľadom na demografiu zodpovedný komplexný pohľad, dlhodobú celospoločenskú dohodu a reformu s výhľadom do vzdialenejšej budúcnosti. Súčasťou riešenia musí byť aj cieľ prírastku počtu obyvateľov Slovenska vďaka rodinnej politike, čím vzrastie počet daňových poplatníkov, ktorí budú prispievať staršej generácii na dôchodky s prípadnou motivačnou asignáciou časti odvodov pre svojich rodičov,“ dodala Kavecká.

„Riešení postupne sa zhoršujúcej situácie sa ponúka viacero. Vítame aktivitu OZ KOVO v týchto dôchodkových otázkach, ktoré sa bytostne dotýkajú aj nás, sestier a pôrodných asistentiek,“ uzatvorila Kavecká.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
predsedníčka OZ SaPA© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA