OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

(01.08.2019)

V trenčianskej nemocnici bola založená nová bunka OZ SaPA. Jej cieľom je dodržiavanie personálnych normatívov, kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce


Bratislava 1.8.2019

Základnú odborovú organizáciu sestier a pôrodných asistentiek pri Fakultnej nemocnici Trenčín (FN TN) založili sestry pracujúce na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) ako reakciu na zlyhanie personálnej politiky aplikovanej na pracovisku OAIM FN TN. Aj napriek dôslednému plneniu pracovných povinností sestrami OAIM mohlo dôjsť vzhľadom na ich počet k ohrozeniu toho najcennejšieho, a to zdravia človeka - pacienta, čo nás sestry OAIM prioritne viedlo k založeniu odborárskej organizácie. Veríme, že náš zamestnávateľ pochopí náš vznik ako nástroj pre spoločnú spoluprácu v prospech pacienta, ale taktiež v prospech budúcej generácie sestier FN TN. Hlavným cieľom našej činnosti je prijatie takých opatrení zo strany zamestnávateľa, aby bolo zabezpečené dodržiavanie personálnych normatívov, kolektívnej zmluvy a Zákonníka práce pre všetkých zamestnancov FN TN.

V trenčianskej nemocnici sú dlhodobo neriešené problémy v personálnej oblasti, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú zbytočné ohrozovanie zdravia a životov pacientov, čo je absolútne neprípustné. Ako Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) sme preto radi, že v tejto nemocnici vzniká nová bunka nášho odborového združenia, ktorá bude obhajovať práva a záujmy zamestnancov, čo v konečnom dôsledku zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti o pacientov. Odborová organizovanosť umožní riešiť nakopené problémy na úrovni rokovania s vedením nemocnice aj v kolektívnom vyjednávaní. Budeme veľmi radi, ak sa k aktuálnym členom OZ SaPA pridajú aj ďalší členovia, či už v Trenčíne alebo aj v ďalších nemocniciach na Slovensku,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.


Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek
0907 944 088
ozsapa.sk@gmail.com© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA