OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Tlačová správa ku dňu sestier

(12.05.2014)

Vážené sestry, pôrodné asistentky, občania slovenskej republiky,

    uplynuli už ďalšie mesiace od posledného stretnutia predstaviteľov Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) s premiérom Róbertom Ficom a ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou. 14. marca tohto roku nás, mimochodom deň pred prvým kolom prezidentských volieb, prijali na Úrade vlády SR a sľúbili riešenie problémov aspoň v obmedzenom rozsahu, keď mali byť garantované minimálne mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek okrem štátnych nemocníc aj v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej kompetencii vyšších územných celkov.

    Aj keď sa na marcovom stretnutí hovorilo o pokračovaní dialógu na ďalší týždeň po stretnutí, odvtedy trvá zo strany Úradu vlády SR a ministerstva zdravotníctva SR hrobové ticho. Pripomíname, že predstavitelia OZ SaPA boli na Úrade vlády SR prijatí dvakrát. Prvýkrát počas trvania akcie „Stanové mestečko“ začiatkom októbra minulého roku a druhýkrát 14. marca tohto roku, opäť ako odpoveď na protestnú akciu, ktorú OZ SaPA zorganizovala v Prievidzi v čase, kedy mesto navštívil premiér R. Fico.

    OZ SaPA stále verí, že presadenie spravodlivého a jednotného minimálneho mzdového ohodnotenia VŠETKÝCH sestier a pôrodných asistentiek je v záujme nielen predstaviteľov OZ SaPA, ale aj každej zodpovednej vlády, ktorej leží na srdci stabilizácia situácie v slovenskom zdravotníctve. Zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti úzko súvisí so stabilizáciou sociálneho postavenia 40-tisícovej armády sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom zdravotníctve vykonávajúcich dňom i nocou mravenčiu prácu pri starostlivosti a liečbe našich pacientov. Je preto pre nás nepochopiteľné, že vládni činitelia dokážu prejaviť záujem o problémy sestier a pôrodných asistentiek len vtedy, keď protestujeme v uliciach, pred objektívmi kamier a fotoaparátov médií. Pripomíname, že systematická snaha OZ SaPA od svojho vzniku o zlepšenie sociálneho postavenia sestier a pôrodných asistentiek nie je bojom za právo na luxus pre túto profesijnú skupinu, ale je iba snahou vymaniť sestry a ich rodiny z existenčných problémov.

    Vyzývame preto premiéra R. Fica a ministerku zdravotníctva Z. Zvolenskú, aby urýchlene obnovili dialóg s OZ SaPA a hlavne prišli okrem prísľubov s konkrétnymi návrhmi krokov na riešenie problémov sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom zdravotníctve.

Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPA

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA