OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Výzva k vyjednávaniu

(20.02.2014)

Vážení občania,

    ako ste boli informovaní minulý týždeň, Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) rozbehlo popri billbordovej kampani s textom: „PÁN PREMIÉR, SKÚSTE SI ĽUDÍ ZÍSKAŤ SKUTKAMI, NIELEN SĽUBMI.“ aj kampaň na sociálnej sieti Facebook, kde prostredníctvom krátkeho videa z brífingu OZ SaPA pred jedným z billbordov informovalo verejnosť o svojich požiadavkách. S potešením môžeme konštatovať, že počet zhliadnutí videa – približne 300 tisíc vysoko prekročil naše očakávania.

    Zrejme toto video nevideli kompetentní pracovníci ministerstva zdravotníctva, ktorí nás pozvali na 4. marca 2014 rokovať o zákone, ktorý ma riešiť spoločne ohodnotenie všetkých pracovníkov v zdravotníctve okrem lekárov. OZ SaPA považuje takéto riešenie za absolútne neprijateľné. Každému súdnemu človeku je jasné, že v jednom zákone sa nedajú skĺbiť rôzne potreby a špecifiká jednotlivých zdravotníckych profesií, ktorí sú združení v 11 komorách a dvoch odborových združeniach.

    V takomto postupe ministerstva zdravotníctva vidíme zámer oddiaľovať riešenie problémov mzdového ohodnotenia sestier a pôrodných asistentiek pod rúškom navodenia atmosféry nekonečného dohadovania sa o znení zákona o spoločnom ohodnotení všetkých pracovníkov v zdravotníctve okrem lekárov. Pritom ide o zákon chybný v samotnej filozofii, keď jeho ambíciou je skĺbiť nespojiteľné, pričom je OZ SaPA presvedčené, že si to samotný navrhovateľ – ministerstvo zdravotníctva - v plnej miere uvedomuje.

    Žiadame preto ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú o osobitné rokovanie s OZ SaPA, kde sa budú riešiť výlučne otázky mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek. Sme presvedčené, že problematika ohodnotenia a sociálneho zabezpečenia je primárne agendou odborov a nie profesijných komôr. Veď podobný postup ministerstvo zdravotníctva zvolilo aj v roku 2011, kedy ich hlavným partnerom pri vyjednávaniach bolo Lekárske odborové združenie.

    V prípade ak sa neuskutočnia samostatné rokovania ministerstva zdravotníctva s OZ SaPA bude to jasný dôkaz, že ministerstvo zdravotníctva hrá na čas a hľadá spôsob ako sa nedohodnúť.

Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPA

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA