OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Mediálne vyhlásenie z tlačovej besedy 1.10.2013

(05.10.2013)


Vážení predstavitelia médií, Vážená verejnosť

    Od stredy 2. Októbra do piatku 4.októbra sme sa rozhodli vybudovať výstražné stanové mestečko pred Úradom vlády SR zatiaľ časovo ohraničené. Je to prejav nespokojnosti s dlhodobým neriešením sociálneho postavenia sestier a pôrodných asistentiek. K tomuto kroku sme sa rozhodli po dôkladnom zvážení, ako prejav odhodlania nebyť už ďalej pasívnou skupinou zdravotníckych pracovníkov, u ktorej sa vždy očakáva, že trochu zašomre a napokon aj tak ohne chrbát.

    Naše rozhodnutie podporilo aj to, že netransparentné financovanie zdravotníctva ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našej spoločnosti, čo sa týka každého občana SR od Čiernej nad Tisou až po Bratislavu. Do tejto situácie sme naše zdravotníctvo nepriviedli my našim zákonom ako to prezentuje MZ a Ústavný súd SR. Prioritou pre nás je dofinancovanie zdravotníctva na úroveň štátov EÚ.

    Ako prvé nás tento rok nemilo prekvapilo ako rýchlo a bez pripomienkového konania bola schválená novela Trestného zákona, ktorá kriminalizuje sestry a pôrodné asistentky, ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov. Ešte nepríjemnejším bol pre nás verdikt Ústavného súdu SR, ktorý ako hlavný dôvod nesúladu zákona týkajúceho sa minimálnych mzdových požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek s Ústavou SR uvádza viac ekonomické ako právne dôvody. Do tretice nás o správnosti rozhodnutia stanovať pred Úradom vlády SR presvedčilo stretnutie s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou, ktorá nám 25. septembra oznámila, že nie je schopná zabezpečiť naše požiadavky z ekonomických dôvodov.

    Radi by sme pripomenuli, že zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek vznikol na základe pokojnej diskusie a v pléne Národnej rady SR za jeho znenie hlasovalo všetkých 143 prítomných poslancov. Predpokladáme, že pred schvaľovaním poslanci vychádzali z analýz dôsledkov. V opačnom prípade by predsa išlo iba o populistické gesto pred voľbami s vopred vypracovaným scenárom osudu nášho zákona. Preto apelujeme na vládu SR a NR SR, aby niesla osobnú zodpovednosť, keďže väčšina poslancov, ktorí odsúhlasili náš zákon tvorí zákonodarný zbor aj v súčasnosti. Očakávame, že pri tak veľkom politickom konsenze dôjde k urýchlenej náprave situácie tak, aby bol novoprijatý zákon v súlade s Ústavou SR v čo najkratšom čase.

    Pozývame v stredu 2. októbra do nášho výstražného stanového mestečka všetky odborové a stavovské organizácie pôsobiace v oblasti zdravotníctva a samozrejme všetkých občanov SR. Na štvrtok 3. októbra pozývame všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, najmä poslancov pôsobiacich v zdravotníckom výbore, aby nám vysvetlili, čo môže pre nás urobiť parlament, keď po takej širokej podpore náš zákon neprešiel do praxe. Budeme radi, ak sa zastavia aj členovia vlády SR, či už ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská alebo premiér SR Róbert Fico. V neposlednom rade pozývame aj poradcu premiéra Milana Dragulu, u ktorého by nás zaujímalo, či sa stal poradcom práve preto, že inicioval podanie nášho zákona na Ústavný súd SR.

    Vás, vážené novinárky a novinári pozývame do nášho stanového mestečka na stredu o 10:00, kde Vás budeme informovať o ďalších krokoch.

Mgr. Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPA

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA