OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Tlačová správa OZ SaPA 2.7.2014

(02.07.2014)

ODBOROVÉ ZDRUŽENIE SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Amurská 71, 821 06 Bratislava
V Bratislave, 2.7.2014

Vážení predstavitelia médií,

v utorok 1. júla tohto roku sa uskutočnilo stretnutie s ministerkou zdravotníctva SR Zuzanou Zvolenskou k návrhu právnej úpravy odmeňovanía zdravotníckych pracovníkov. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA), ako aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) opätovne jasne formulovali princípy, na ktorých by malo byť založené odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek.

Prvým princípom je stabilizácia platov minimálne na úrovni zrušeného zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek tak, ako nám to už raz vláda SR garantovala a Národná rada SR takmer jednohlasne prijala. OZ SaPA aj SKSaPA zhodne odmietajú delenie sestier na štátne a neštátne, pričom druhé menované by mali byť v otázke finačného ohodnotenia znevýhodnené. Opätovne zdôrazňujeme, že tak štátne ako aj neštátne zdravotnícke zariadenia sú v prevažnej miere financované z verejných zdrojov, preto aj sestry pracujúce v týchto zariadeniach majú mať rovnaké garancie platov. Vzhľadom k výške koeficientov navrhovaných ministerstvom zdravotníctva trváme na určení ďalšieho kritéria, ktoré bude pri odmeňovaní zohľadňovať roky praxe sestier a pôrodných asistentiek, ako aj na navýšení koeficientov odbornosti vzhľadom na náročnosť pracovných činností, ktoré sestry a pôrodné asistentky vykonávajú, ich rozsah a zodpovednosť.

Bohužiaľ ani na utorňajšom stretnutí nedošlo k dohode vo veci odmeňovania sestier a pôrodných asistentiek medzi ministerstvom zdravotníctva a OZ SaPA a SKSaPA. Sme presvedčené, že súčasné tempo rokovaní je absolútne nedostatočné vzhľadom na naliehavosť riešenia problematiky a preto je nevyhnutné ho zintenzívniť. Stav legislatívneho bezdomovectva, v akom sa sestry a pôrodné asistentky nachádzajú, má priamy dopad na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a práve Ministerstvu zdravotníctva SR ako jeho garantovi by malo na prvom mieste záležať, aby sa tento neprijateľný stav vyriešil čo najskôr.Mgr. Monika Kavecká,
predsedníčka OZS a PA
Phone: 0907 944 088, E – mail: ozsapa.sk@gmail.com


Mgr. Iveta Lazorová,
prezidentka SKSaPA
IČO: 42262496, Account No.: 302454459 / 0200


Táto tlačová správa v PDF
© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA