OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

TLAČOVÁ SPRÁVA

(25.05.2015)

V stredu 7. mája tohto roku sa stretli predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) s vedením Ministerstva zdravotníctva SR, kde hlavnou témou rokovania bolo určenie výšky koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná minimálna základná položka mzdy sestier a pôrodných asistentiek. Koeficienty sú previazané na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ktorej výšku každoročne aktualizuje Štatistický úrad SR.

Zo strany OZ SaPA je veľký záujem nájsť zhodu medzi očakávaniami sestier a reálnymi možnosťami zdravotného systému, a preto predstavitelia OZ SaPA prišli na rokovanie s kompromisným návrhom výšky koeficientov. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva na stretnutí uviedli, že návrh OZ SaPA v priebehu niekoľkých dní vyhodnotia z hľadiska dopadu na verejné financie a následne ho budú kontaktovať.

Napriek tomuto ubezpečeniu musíme dnes (25.mája) konštatovať, že uplynuli už takmer tri týždne od stretnutia a OZ SaPA stále čaká na odpoveď ministerstva zdravotníctva. Súčasná úroveň komunikácie sa začína podobať stavu, keď bola na čele rezortu zdravotníctva Zuzana Zvolenská - formálne sa síce vedú rokovania s predstaviteľmi sestier a pôrodných asistentiek, no zo strany ministerstva je evidentné, že mu ide o naťahovanie času.

Prístup a pasivita ministerstva zdravotníctva je o to nepochopiteľnejšia, že Slovensko je hlboko pod priemerom počtu sestier na 1000 obyvateľov v rámci krajín OECD. Nemusíme ani zdôrazňovať, že úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v krajine je úzko spojená s počtom sestier, ktoré sú pri lôžkach pacientov. Pevne veríme, že predstavitelia politickej moci pochopia vážnosť situácie a začnú problém ohodnotenia sestier riešiť jako prioritu. To je jediná cesta ako personálne stabilizovať počty sestier na Slovensku.

Preto OZ SaPA vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR, aby problém sestier a pôrodných asistentiek riešilo prioritne. Zároveň očakáva zintenzívnenie komunikácie a osobné stretnutie s ministrom zdravotníctva V. Čislákom týkajúce sa problematiky koeficientov. OZ SaPA je presvedčené, že v prípade ak by bol úprimný záujem zo strany ministerstva zdravotníctva riešiť problém sestier, zákon týkajúci sa mzdového ohodnotenia sestier by mohol byť predložený už na septembrovej schôdzi Národnej rady SR.

Mgr. Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPA

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA