OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Výstup z rozporového konania

(31.07.2015)

Vážení členovia rady,
milí odborári,

predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) sa dnes (v piatok 31.7.) zúčastnili na rozporovom konaní na ministerstve zdravotníctva, kde rokovali o návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Žiaľ, ani dnešné rokovanie nepriniesol posun v riešení problematiky a ministerstvo zdravotníctva žiadnu naše pripomienky na zmenu v zákone neakceptovalo. Napriek sklamaniu je potrebné dodať, že takýto výsledok nie je pre nás prekvapením.

Už teraz možno povedať, že negatívne trendy v slovenskom zdravotníctve sa po presadení predkladaných legislatívnych zmien budú ďalej prehlbovať. Súčasná situácia, ktorá vyháňa naše sestry do zahraničia za dôstojnejšími pracovnými podmienkami, sa po presadení tejto legislatívy ešte zhorší.

Preto budeme pokračovať v boji a nevzdávame sa.

Ďakujem.

S pozdravom

Mgr. Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPA

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA