OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

TLAČOVÁ SPRÁVA

(09.10.2015)

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) jednoznačne deklaruje svoj negatívny postoj voči posunutiu návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve v tejto absolútne neprijateľnej podobe do druhého čítania.

OZ SaPA považuje vyjadrenie ministra zdravotníctva V. Čisláka o vydieraní zákonodarnej moci zo strany zdravotníkov za prinajmenšom nevhodné a urážajúce. Doslova máme osobnú odozvu našich členov, že pán minister teraz "pískol", pohár trpezlivosti načisto pretiekol. Slovenskí zdravotníci sú už viac ako tri roky ťahaní vládnou mocou za nos. Z roka na rok, z mesiaca na mesiac sa odkladá riešenie problémov slovenských sestier a ostatných zdravotníkov. Iróniou je, že výsledok dlhoročných rokovaní pretavený do aktuálneho návrhu zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov je takmer nulový. Okrem neprijateľnej výšky koeficientov, od ktorých sa odvíja výška mzdy, chýba v zákone spôsob navyšovania miezd. Ministerstvo zdravotníctva odignorovalo náš návrh, aby koeficient, z ktorého sa vyrátava plat, bol zvýšený za každé tri roky praxe o 0,03-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Považujeme za absolútne neprijateľné, aby poslanci prijali zákon, keď osoby a organizácie, ktorých sa týka, sú rezolútne proti. Opätovne zdôrazňujeme, že predložený návrh zákona z dielne ministerstva zdravotníctva v prípade prijatia vážne ohrozí kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov a bude impulzom k exodu sestier a ostatných kvalifikovaných zdravotníkov zo slovenského zdravotníctva.

Napriek tomu, že zákon ide do ďalšieho čítania v Národnej rade SR, naše odhodlanie trvá a už čoskoro budeme informovať o počte podpísaných a vyzbieraných deklarácií o pripravenosti na ukončenie pracovného pomeru od zdravotníckych pracovníkov.

Mgr. Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPA

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA