OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Tlačová správa Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA)

(05.11.2015)

OZ SaPA s poľutovaním konštatuje, že ministerstvo zdravotníctva napriek našej intenzívnej snahe nereflektuje na požiadavky sestier k zmene zákona o odmeňovaní zdravotných pracovníkov a naďalej trvá na forme, ktorá nie je prediskutovaná a dohodnutá s odborovými ani stavovskými zdravotníckymi organizáciami. Zároveň daná forma zákona bude mať za následok, že dôjde ku zrýchleniu úbytku sestier zo slovenského zdravotníctva, ktorý je už aj v súčasnosti dramatický.

Nakoľko na naše argumenty boli ministerstvom zdravotníctva, vládou SR a nakoniec aj Výborom NR SR pre zdravotníctvo ignorované, padlo po vnútornej diskusii medzi sestrami zastúpené odbormi rozhodnutie, že ešte zintenzívnime úsilie pri zbere podpisov pod deklarácie o pripravenosti ukončiť pracovný pomer.

Podľa Moniky Kaveckej: „súčasne tempo zberu podpisov pod deklarácie pripomína tempo, ktoré mali lekári v roku 2011. Vzhľadom na to, že tlak na sestry pri podpisoch pod deklarácie je neúmerný, v niektorých prípadoch hraničiaci až z mobbingom, musíme byť veľmi opatrné so zverejňovaním bližších údajov, o ktoré konkrétne nemocnice ide. Pri zbere podpisov nám pomáha aj to, že sestry cítia krivdu, že na ich zodpovednú prácu nie je dostatok finančných zdrojov, a zároveň sú v dlhodobo bombardované kauzami z rezortu zdravotníctva v sumách predstavujúcich desiatky miliónov eur“.

OZ SaPA zdôrazňuje, že požiadavky sestier a ostatných zdravotných pracovníkov majú za cieľ hlavne ochrániť pacientov. Zákon, ktorý vypudí sestry zo slovenského zdravotníctva je v príkrom protiklade k záujmom pacientov a bude mať vážny dosah na úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. OZ SaPA preto opakovane vyzýva ministra zdravotníctva V. Čisláka, predsedu vlády R. Fica a poslancov NR SR, aby zabránili prijatiu zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v prekladanom znení.

Mgr. Monika Kavecká
predsedníčka OZ SaPA

© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA