OZ SaPA - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

Kontakt:

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA

bankový účet:
3024544559/0200
4017957616/7500

IČO: 42262496
DIČ: 2023620731

0907 944 088

ozsapa.sk@gmail.com

Ďakujeme


Vážení návštevníci

Za myšlienku vytvorenia web-stránky pre OZSaPA a jej následne zrealizovanie, ako aj administráciu, ĎAKUJEME našej dobrovolníčke, ktorá sa nezištne pre dobrú a správnu vec podujala takto priložiť ruku k dielu a pomôcť nám v boji za lepšie postavenie SESTIER a PôRODNÝCH ASISTENTIEK na Slovensku.

ĎAKUJEME z celého srdca pani Mgr. JANKE KOBELOVEJ
© OZ SaPA, 2019
Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek
Amurská 71
82106 BRATISLAVA