Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR

14. júna 2015 Uverejnil

Vážený pán minister zdravotníctva, v stredu 7. mája tohto roku sa naposledy stretli predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) s vedením Ministerstva zdravotníctva SR.

Hlavnou témou rokovania bolo určenie výšky koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná aspoň základná položka mzdy sestier a pôrodných asistentiek, čo pokladáme za jeden najdôležitejších bodov pre budúcnosť sestier ako súčasti zdravotníctva SR.

Zo strany OZ SaPA je veľký záujem nájsť zhodu medzi očakávaniami sestier a reálnymi možnosťami zdravotného systému, a preto predstavitelia OZ SaPA prišli na rokovanie s kompromisným návrhom výšky koeficientov. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva na stretnutí uviedli, že návrh OZ SaPA v priebehu niekoľkých dní vyhodnotia z hľadiska dopadu na verejné financie a následne ho budú kontaktovať. Od toho momentu s nami ministerstvo prestalo komunikovať.

Schovávanie sa ministerstva zdravotníctva je o to nepochopiteľnejšie, že Slovensko je hlboko pod priemerom počtu sestier na 1000 obyvateľov v rámci krajín OECD. Nemusíme ani zdôrazňovať, že úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v krajine je úzko spojená s počtom sestier, ktoré sú pri lôžkach pacientov. Zároveň musíme zdôrazniť, že atraktivita jedného z kľúčových povolaní je na bode mrazu a mladých sestier v slovenských nemocniciach takmer vôbec nepribúda. V spojení s odchodom starších sestier do starobného dôchodku bude v nasledujúcich rokoch miznúť v našich nemocniciach celý sestersky stav. Slovensku hrozí, že bude do niekoľkých rokoch bez obetavých žien, ktoré sú často pacientovi najbližšie.

Chceme vyzvať ministra zdravotníctva, aby začal s nami otvorene diskutovať o danej problematike. Vyššie pomenovaný krízový stav, v ktorom sa nachádza slovenské zdravotníctvo, sa nevyrieši mlčaním a ignorovaním problematiky. Ak má záujem minister zdravotníctva na tom, aby Slovensko a slovenské zdravotníctvo ešte malo sestry a pôrodné asistentky aj v nadchádzajúcich rokoch, je na čase, aby začal konať. Je na ňom, ako aj na celej vláde SR, aby volebné obdobie 2012 až 2016 nezostalo v spomienkach sestier a pôrodných asistentiek ako obdobie nekonečných prísľubov a nesplnených sľubov.

List bol zverejnený na tomto blogu:
http://monikakavecka.blog.sme.sk/c/382710/otvoreny-list-ministrovi-zdravotnictva-sr.html

“ „Mgr. Monika Kavecká“