Vyjednávanie

Vyjednávanie

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

24. januára 2013

Zákon o kolektívnom vyjednávaní (č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) je základným právnym predpisom upravujúcim procesnú stránku kolektívneho vyjednávania o kolektívnych…

Vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie

24. januára 2013

Kolektívne vyjednávanie Ťažisko funkcie odborových orgánov pri zastupovaní záujmov zamestnancov spočíva v uzatváraní kolektívnych zmlúv. Úloha odborových orgánov v tejto oblasti vychádza…

Vyjednávanie

Zákonník práce – výkon odborovej činnosti

24. januára 2013

Zákonník práce – výkon odborovej činnosti Základné zásady Zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii…