ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA SESTIER
A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Pretože iba spoločne môžeme dosiahnuť dôstojné pracovné podmienky a ohodnotenie!

Výbor OZ SaPA

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH

Predsedníčka OZ SaPA

kaveckamonika@gmail.com

PhDr. Gabriela Nováková, MHA, MPH

1.podpredsedníčka

gabika1n@gmail.com

PhDr. Ľudmila Dzivá, MHA, MPH

hospodárka

ldziva@gmail.com

Mgr. Mária Javornická

marialucia.javornicka@gmail.com

Revízna komisia OZSaPA

1. Mgr. Ivana Harvanová, PhD.

2. PhDr. Lukáš Kober, PhD.

3. Mgr. Monika Ševčíková

Viac o Odborovom združení sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA)

OZ SaPA je dobrovoľným združením najmä právnických osôb – základných odborových organizácií sestier a pôrodných asistentiek, ktoré v miestnych nemocniciach po celom Slovensku vykonávajú odborovú činnosť s cieľom ochrany a obhajoby práv a záujmov týchto zdravotníckych pracovníkov. Našim cieľom sú dôstojné pracovné podmienky a ohodnotenie pre sestry a pôrodné asistentky.

PRIDAJ SA K NÁM!

Spoločne vieme dosiahnuť lepšie podmienky pre všetkých.