Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH

Predsedníčka OZ SaPA

kaveckamonika@gmail.com