Vstúpte do našich radov!

 

SESTRY A PÔRODNÉ ASISTENTKY, STOJME PRI SEBE, IBA SPOLOČNE MÔŽEME DOSIAHNUŤ DÔSTOJNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY A OHODNOTENIE!

 • Zjednocujeme a stojíme za sestrami a pôrodnými asistentkami.
 • Bránime práva sestier, ale aj ostatných zamestnancov, vieme čo chceme a nebojíme sa za nich postaviť.
 • Vďaka zastúpeniu v NR SR (predsedníčka OZ SaPA M. Kavecká, bola poslankyňou parlamentu) sme pomohli znovuobnoviť Odbor ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií na MZ SR. Chceme zlepšiť profesionalizáciu a docenenie náročného povolania sestier, pôrodných asistentiek a ďalších zdravotných profesií.
 • Vedeniam nemocníc predkladáme návrhy, riešenia, pripomienky a požiadavky na zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok, odstránenie neprávostí a zlepšenie kvality práce sestier a pôrodných asistentiek.

Čo mi prinesie členstvo?

 1. Istotu, že v pracovných ťažkostiach na ne
  nie som sama.
 2. Oporu odborovej organizácie.
 3. Právne služby a zastupovanie.
 4. Kolegialitu s ďalšími členkami OZ SaPA.
 5. Možnosť angažovať sa v orgánoch miestnej bunky
  i celoslovenského OZ SaPA.

Ako sa stať členom ZOO OZ SaPA?

 1. Ak vo Vašej nemocnici existuje základná odborová organizácia OZ SaPA, spojte sa s ňou.
 2. Ak vo Vašej nemocnici nie je naša základná organizácia, môžete ju založiť spolu s ďalšími
  2 sestrami či pôrodnými asistentkami. Ozvite sa nám, poskytneme Vám plnú pomoc a súčinnosť.
 3. Do OZ SaPA je možné prihlásiť sa aj ako individuálny člen, avšak táto možnosť je len pre špecifické prípady, ako napr. jedna – dve sestry v ambulancii, kde ich lekár je priamo aj zamestnávateľ, prípadne malé zariadenia, s počtom zamestnancov tak nízkym, že sa jednoducho nedá založiť ZOO (prihláška). Individuálnym členom sa može stať každý sympatizant a podporovateľ sestier, teda aj iný zdravotnícky či nezdravotnícky zamestnanec pracujúci v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Každý, kto sa na teraz prihlási ako individuálny člen, musí brať na vedomie, že jeho členstvo je viac-menej SOLIDÁRNE. OZ SaPA nemôže prísť a „zaklopať“ na dvere ambulancie Vášmu zamestnávateľovi a vyjednávať. Ako individuálnemu členovi Vám však poskytneme právne poradenstvo.

Ako vytvoriť ZOO v našej nemocnici?

Ak vo Vašej nemocnici ešte nie je základná organizácia – bunka OZ SaPA, na jej vytvorenie stačia traja zakladajúci členovia.

Spojte sa a ozvite sa centrále OZ SaPA, ktorá Vám poskytne všetko potrebné právne aj ďalšie poradenstvo. Ozvite sa nám!

Pridajte sa k nám

Kontaktujte svoju základnú odborovú organizáciu pre viac informácií. Ak vo vašej nemocnici nie je naša bunka, kontaktujte centrálu.