OTVORENÝ LIST PAVLOVI PAŠKOVI

25. februára 2016 Uverejnil

Vážený pán Pavol Paška,

nepochybujeme, že predsedovi vlády je veľmi nepríjemné všetko, čo sa za posledné týždne okolo sestier a pôrodných asistentiek deje. Určite je mu vrcholne proti srsti, že priam symbolicky na konci svoje druhej vlády nedokáže vysvetliť, že zmenil v priebehu niekoľkých dní alebo dokonca hodín svoj názor o 180 stupňov a potom sa chabo snažil vyhovárať a popierať svoje vlastné slová.

Všetky indície hovoria, že za tým všetkým ste vy pán Paška. Preto vás chceme požiadať, zrevidujte svoje rozhodnutie. Veď ústupok sestier a pôrodných asistentiek bol obrovský a po premiérovej výzve z 5. februára už chceli iba návrat na svoje pôvodné pozície a ani euro naviac.

Ani to ste neumožnili. Skutočne neviem, čo vás k tomuto rozhodnutiu viedlo. Ponížiť predsedu vlády? Ponížiť sestry a pôrodné asistentky, aby za svoju opovážlivosť pykali? Skutočne nevieme.

Preto Vás žiadame, zasaďte sa o ich skorý návrat. Sám dobre viete, že sestry na uprázdnených pracovných miestach sú tam len naoko, bez kvalifikácie a bez splnenia elementárnej zákonnej povinnosti ako je zápis v registri sestier.

Pýtame sa: Nezaslúžia si to obyvatelia Prešova ako tretieho najväčšieho slovenského mesta? Nezaslúžia si to všetci obyvatelia Prešovského najľudnatejšieho samosprávneho kraja, aby mali už konečne poskytovanú úplnú zdravotnú starostlivosť? Čím sa obyvatelia Prešovského kraja previnili, že majú vašim rozhodnutím naďalej trpieť?

Vstúpte si do svedomia a prestane už na Slovenku šíriť zlo, beznádej a skepsu. Už toho bolo dosť! Je čas PÁN PAŠKA, ABY PACIENT BOL V SLOVENSKOM ZDRAVOTNÍCTVE NA PRVOM MIESTE.

Za všetky sestry trpiace existenčným ohrozením

“ „Mgr. Monika Kavecká“