OZ SAPA ROKOVALO S MINISTERKOU ZDRAVOTNÍCTVA: POŽADUJÚ SPRAVODLIVÉ ZMENY V ZDRAVOTNÍCTVE. NEDOSTATOK SESTIER VYRIEŠI ADEKVÁTNE OHODNOTENIE A LEPŠIE PRACOVNÉ PODMIENKY.

19. marca 2024 Uverejnil

18.3.2024 sa Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) zúčastnilo rokovania s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou a jej tímom na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Rokovania sa zúčastnili zástupkyne odborov a Rady predsedov OZ SaPA. Chýbajúci zdravotníci v nemocniciach, nevyhovujúce pracovné podmienky, slabé mzdové ohodnotenie, nadmerná psychická záťaž ako aj odliv kvalifikovaných sestier a pôrodných asistentiek do zahraničia sú stále aktuálnymi témami v zdravotníctve. OZ SaPA presadzuje zmeny, ktoré môžu výrazne prispieť k zlepšeniu starostlivosti o pacienta.

Účelom stretnutia bolo rokovanie o navýšení odmeňovania sestier, o situácii s nedostatkom sestier na Slovensku a o celkovom zlepšení pracovných podmienok. Predložené návrhy boli predstaviteľmi ministerstva vypočuté a členky odborov veria, že ich implementácia do praxe bude úspešná. Medzi návrhmi sa nachádzalo navýšenie mzdových prostriedkov pre jednotlivé kategórie sestier a pôrodných asistentiek, aj s reflektovaním počtu odpracovaných rokov – časovú postupnosť. Sestry a pôrodné asistentky chcú byť konečne po mnohých rokoch vypočuté a napraviť krivdy v odmeňovaní. Realizovaním týchto krokov však najmä zdravotníci dostanú signál, že si ich prácu kompetentní vážia. Na stretnutí sa riešila aj práca v riziku a v zdraviu škodlivom prostredí, ktoré patrí k povolaniu sestier a pôrodných asistentiek. Ďalšou témou rokovania boli aj jednotlivé problémy, pri ktorých sestry a pôrodné asistentky zažívajú šikanu zo strany nadriadených, čo taktiež býva častým dôvodom na odchod zo zamestnania.

Prioritou OZ SaPA je aj motivácia sestier, ktoré momentálne pôsobia v zahraničí, aby sa vrátili a pracovali na Slovensku. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa je nevyhnutné zlepšiť pracovné podmienky tak, aby boli konkurencieschopné voči štátom, kam sestry najčastejšie odchádzajú. „Je v záujme nášho zdravotníckeho systému a kvality starostlivosti o pacientov vytvoriť prostredie, kde si náš zdravotnícky personál nebude hľadať lepšie pracovné príležitosti za hranicami našej krajiny. Jednou z našich priorít je preto zlepšiť pracovné podmienky tak, aby sa náš zdravotnícky personál rozhodol vrátiť späť ku slovenskému pacientovi,“ zdôraznila predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, Monika Kavecká.

Ak sa navrhované kroky nezrealizujú, bude podľa OZ SaPA obtiažne udržať zdravotníkov v systéme a ešte ťažšie bude motivovať mladých, aby do týchto podmienok v zdravotníctve prišli pracovať. „Veríme, že naše predložené návrhy budú akceptované a že spoločným úsilím môžeme dosiahnuť transformáciu, ktorá prinesie prospech nielen pre zdravotníckych pracovníkov, ale aj pre každého občana tejto krajiny,“ dodáva na záver predsedníčka OZ SaPA, Monika Kavecká.

Každý z občanov je potenciálnym pacientom a očakáva, že mu bude poskytovaná kvalitná zdravotná starostlivosť, keď ju bude potrebovať. Podľa OZ SaPA  je to však možné dosiahnuť iba s dostatkom erudovaných zdravotníkov, ktorí budú za svoju starostlivosť o to najvzácnejšie – životy a zdravie – dôstojne odmeňovaní a budú pracovať v adekvátnych pracovných podmienkach.

Stiahnite si TS vo formate PDF.