Východné Slovensko – Zaregistrované ZOO SaPA

26. októbra 2012 UverejnilZOO SaPA pri UNLP Košice
Rastislavová 43, 041 90 Košice


kontakt na výbor: elenacer@centrum.sk

kontaktná osoba: Mgr. Elena Červeňáková, 0905 874 586