List predsedovi vlády SR

23. decembra 2013

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEKAmurská 71, 821 06 BratislavaODBOROVÉ ZDRUŽENIE SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEKAmurská 71, 821 06 BratislavaV Bratislave 18.decembra 2013…