TS LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!”

4. septembra 2019

TS: LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!” vzhľadom na neodpovedanie urgujú odpoveď Ministerstva zdravotníctva SR na…