TS LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!”

4. septembra 2019 Uverejnil

TS: LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!” vzhľadom na neodpovedanie urgujú odpoveď Ministerstva zdravotníctva SR na podnety občanov pre podozrenia z nedodržiavania normatívov v 8 nemocniciach.

Bratislava 3.9.2019
V súvislosti s kampaňou „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“ sme ministerku zdravotníctva listom zaslaným 20. mája 2019 na základe podnetov od pacientov a ich príbuzných požiadali o vykonanie kontrol súvisiacich s konkrétnymi nemocnicami ohľadom podozrenia na porušovanie personálnych normatívov. Ani po 3 mesiacoch sme z ministerstva nedostali žiadne informácie o výsledku kontrol v daných nemocniciach.

„Aj na tomto príklade vidno ako vážne myslí ministerstvo toľko spomínanú stratifikáciu nemocníc. Ak ministerstvo zdravotníctva nevie dohliadať na dodržiavanie ani dnešných pár indikátorov kvality v nemocniciach, ako vážne myslí pani ministerka stratifikáciu, kde ministerstvo určuje navyše ďalšie indikátory kvality, na dodržiavanie ktorých má aj dohliadať ? Žiadna veľká reforma sa nemôže uskutočniť, ak základné funkcie a minimálne štandardy nie sú kontrolované a dodržiavané. Je smutné, že ministerstvo neignoruje pri týchto podnetoch len nás lekárov a sestry ale predovšetkým ignoruje pacientov, ktorí nám podnety zaslali. “ povedal Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia.

„Bohužiaľ napriek tomu, že od zaslania podnetov na ministerstvo uplynuli viac ako tri mesiace, sme dosiaľ nedostali žiadnu informáciu, ktorá by nás presvedčila, že má význam podávať podnety, ktoré by pomáhali chrániť pacienta pred nedostatočne poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Dovolili sme si preto ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú opätovne listom požiadať o zaslanie výsledkov týchto kontrol,“ dodala Monika Kavecká, predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.

Po verejnej výzve v rámci kampane „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“ sme od občanov obdržali podnety na podozrenia na nedostatok personálu na oddelenia 8 nemocníc. Spracovali sme tieto podnety a oficiálne sme ich 20.5.2019 podali na MZ SR so žiadosťou o prešetrenie.
Prítomnosť adekvátneho počtu zdravotného personálu s adekvátnym vzdelaním je právo každého pacienta. Toto právo pacientom garantuje zákon a MZ SR má na jeho dodržiavanie dohliadať. Nedostatok personálu pri pacientoch ohrozuje ich životy a zdravie.
Ministerstvo zdravotníctva sme požiadali o odpovede na otázky, koľko pacientov bolo v konkrétnych situáciách na konkrétnych oddeleniach, koľko atestovaných a neatestovaných lekárov, sestier a iného zdravotníckeho personálu sa staralo o daný počet pacientov, či nemali aj iné povinnosti. Našim cieľom je potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenia na nedodržiavanie personálnych normatívov v týchto nemocniciach.

Žiadosť o prešetrenie dodržiavania normatívov sa týkala týchto oddelení:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Oddelenie urgentného príjmu a Interné oddelenie

Fakultná nemocnica Trenčín, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,

Nemocnica s Poliklinikou Levice, Interné oddelenie

Nemocnica Galanta Svet zdravia (Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.), Detské oddelenie vrátane novorodeneckých lôžok a Interné oddelenie

Nemocnica Topoľčany Svet zdravia (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.), Detské oddelenie, vrátane novorodeneckého

Nemocnica Humenné Svet zdravia (Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.) Interné oddelenie a Oddelenie dlhodobo chorých

Fakultná nemocnica Nitra, Neonatologické oddelenie a Oddelenie pôrodných sál

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Chirurgické oddelenie

 

Pacienti a ich rodinní príslušníci majú naďalej možnosť poslať podnety na nedostatok personálu v nemocniciach. Podnety po doručení písomnou alebo emailovou formou na chybajucipersonal@loz.sk zástupcovia LOZ a OZ SaPA spracujú a doručia ministerstvu zdravotníctva.