TRIPARTITA: Dokážeme zvrátiť kritický nedostatok zdravotníkov na Slovensku?

14. októbra 2021 0 Comments

OZ SaPA sa 13. októbra zúčastnilo odvetvovej tripartity, kde prerokovali odbornú prípravu na výkon zdravotníckych povolaní aj návrh koeficientov pre odmeňovanie sestier…