POŽIADAVKY SESTIER V DEKLARÁCII

21. januára 2016

deklarácia o pripravenosti k ukončeniu pracovného pomeru Ja, nižšie podpísaný zdravotnícky pracovník, zamestnanec jednej zo slovenských nemocníc, deklarujem svoju pripravenosť a rozhodnutie…