List od rozhorčeného Prešovčana

12. januára 2016 Uverejnil

List občana odborárkam OZSaPA

Vážené predstaviteľky odborov,

So znepokojením som si dnes v televíziu vypočul tlačovú besedu našich volených zástupcov a riaditeľov a riaditeľky nemocníc v Prešove a v Košiciach ku krízovej situácii v Prešovskej nemocnici.

Bol som veľmi nepríjemne prekvapený z rétoriky účastníkov na adresu vedenia odborov, nezdieľam ich pocit. Naopak, vyjadrujem Vám plnú podporu a verím, že svojou iniciatívou zlepšite situáciu v zdravotníctve a prispejete tak ku zmene prístupu vládnucej moci k občanovi a voličovi.

Preto som poslal znepokojujúci email riaditeľovi nemocnice v Prešove, ktorého obsah Vám tiež posielam.

Žiaľ, priamy emailový kontakt na ministra zdravotníctva som na ich webovej stránke nevylúštil.

S pozdravom a prianím úspešného konsenzu pre všetky strany,

Znepokojený Prešovčan
Ján IvančoList občana riaditeľovi FNsP J.A.Reimana v Prešove

Važený pán riaditeľ,

Touto formou chcem ako pracujúci občan, ktorý riadne odvádza zdravotné odvody a zároveň občan mesta Prešov, vyjadriť hlboké znepokojenie nad situáciou, ktorá nastala v nemocnici, ktorej ste šéfom a z prístupu rezortu zdravotníctva ku štrajkujúcim zdravotným sestrám a bratom na dnešnej tlačovej konferencii.

Chcem Vám pripomenúť, že základným prejavom fungujúcej demokracie je aj u nás ústavou garantovaný štrajk ako legitímna forma nesúhlasu. Jeho dôsledkom je, že štrajk ohrozuje štrajkujúcu stranu, a preto cieľom štrajku je logicky zmena v lepšie fungovanie systému, lebo len tak štrajk nie je úplne zničujúci pre už raz ohrozenú stranu.

Preto si účastníci a účastníčky štrajku v prvom rade zaslúžia úctu a rešpekt a nie opovrhovanie a zastrašovanie, čo som opakovanie zaznamenal vo vyjadreniach účastníkov tlačovej konferencie.

Vypočul som si invektívy na stranu predstaviteliek odborov a ako sestry majú stiahnuť výpovede, napriek tomu sa však deklarovalo, že situácia je zvládnuteľná a bezpečnosť pacienta garantovaná. Vo vyjadreniach však absentoval model, ako konkrétne má byť zabezpečená zdravotná starostlivosť aj v situácii, že zdravotní pracovníci a pracovníčky vo výpovediach zotrvajú. Podotýkam, že krízovú situáciu prezentujete už pri terajšej, oveľa nižšej absencii personálu.

Preto Vás prosím, aby ste nepodceňovali situáciu, ktorá sa podobá na situáciu kto z koho-ale veď oni nevydržia – a spolu so svojimi nadriadenými prejavili v prvom rade rešpekt a úctu voči štrajkujúcim a následne zmysluplne pristúpili k rokovaniam.Nerád by som opäť v televízii zažil situáciu z dnešnej tlačovej besedy, kde naši volení zástupcovia rozprávali o postojoch a pozícii štrajkujúcich, ale keď sa jeden z nich pokúsil o slovo, tak bol v zápätí umlčaný, že vraj na to nie je priestor a po skončení otázok medií zúčastnení ostentatívne opustili miestnosť .

V opačnom prípade sa Vás pýtam, či by ste prípadne Vy alebo Vaši príbuzní využívali aj po 1 februári bez obáv služby našej nemocnice, kde verím, že môže, po ponižovaní v januári, rezignovať veľa kvalitných, ale politickou mocou zdecimovaných odborníkov a odborníčok.

Verím, že Vašu profesionalitu a odborné možnosti využijete k čo najlepšiemu vyriešeniu situácie pre všetky strany.

S pozdravom,

Ján Ivančo
rozhorčený občan mesta Prešov


Týmto ďakujeme pánovi Ivančovi za jeho podporu. Rovnako ďakujeme aj všetkým občanom a pacientom, ktorí nás podporujú v boji za lepšie zdravotníctvo.