ODBOROVÉ ZDRUŽENIE SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SI NA ZJAZDE ZVOLILO VEDENIE. VERÍ V ĎALŠIE ZLEPŠOVANIE PLATOVÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK.

28. júna 2024 Uverejnil

Volebný zjazd OZ SaPA, ktorého sa 15.6.2024 zúčastnili sestry a pôrodné asistentky zo všetkých kútov Slovenska, si po uplynutí mandátov Výboru, Revíznej komisie a predsedu, zvolil svojich zástupcov do týchto orgánov. Na ďalšie štyri roky bola za predsedníčku Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek zvolená Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH. 

„Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo a systematicky s veľkým úsilím pracuje na lepších pracovných, platových a sociálnych podmienkach svojich členov, ako aj ďalšieho zdravotníckeho personálu. Vytrvalosť je naša najväčšia devíza a ak v tomto boji vytrváme, zdravotníctvo vieme posunúť ďalej, ako sa nám darilo doteraz. Úspechy po rokoch prídu, je to o vás, každej jednej sestre a pôrodnej asistentke, ktorá dokázala urobiť a preukázať svoju obetu. Bez adekvátnych pracovných podmienok vrátane finančného ohodnotenia nezabezpečíme dostatok sestier a pôrodných asistentiek v slovenských nemocniciach, pričom bez nich nemôže byť poskytovaná kvalitná zdravotná starostlivosť o pacientov,” povedala Monika Kavecká, staronová predsedníčka OZ SaPA.

OZ SaPA deklaruje, že v nasledujúcich rokoch bude pokračovať vo svojom zápase a v ťažkej práci pri vyjednávaní, ktoré prinesú sestrám a pôrodným asistentkám lepšie podmienky a finančné ohodnotenie pre vykonávanie ich obetavej práce a hlavne kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom.

 „Je pre nás veľmi nebezpečné, ak nám naše mladé sestry, ktoré dokončili školu, odchádzajú do zahraničia za lepšími pracovnými podmienkami. Potrebujeme vytvoriť vyššie štandardy pre naše sestry a pôrodné asistentky, z čoho by ťažil spokojný zdravotnícky personál a hlavne spokojný pacient,“dodala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

 Aktualizované informácie o všetkých zmenách členov výboru budú zverejnené v nasledujúcich týždňoch na webovej stránke: www.ozsapa.sk