REAKCIA OZ SAPA NA NÁVRH POSLANCA PETRA STACHURU (KDH) K NOVELE ZÁKONNÍKA PRÁCE: DLHÉ VÝPOVEDNÉ LEHOTY NEPOVEDÚ K STABILIZÁCII ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU, ALE K JEHO DEMOTIVÁCII A FRUSTRÁCII

28. júna 2024 Uverejnil

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad návrhom novely Zákonníka práce, ktorý predložil poslanec Peter Stachura (KDH). Návrh zákona, ktorý upravuje výpovedné lehoty lekárov, sestier a pôrodných asistentiek na šesť mesiacov, sestry považujú za krok späť v riešení problémov slovenského zdravotníctva.

Predĺženie výpovedných lehôt pre sestry a pôrodné asistentky OZ SaPA považuje za moderné otrokárstvo, ktoré nerieši, ale naopak prehlbuje problémy v našom zdravotníctve. Sestry a pôrodné asistentky si zaslúžia dôstojné pracovné podmienky, nie ďalšie obmedzenia a zhoršenie ich situácie. „Takéto predĺženie výpovedných lehôt je pre nás neprijateľné. Tento návrh len ukazuje, ako málo si naši zákonodarcovia vážia prácu zdravotníckych pracovníkov,“ uviedla predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká.

Šesťmesačná výpovedná lehota vážne ohrozuje mobilitu pracovnej sily v zdravotníctve. Ak bude sestra chcieť zmeniť pracovisko, nebude môcť okamžite nastúpiť na nové miesto, pretože ju bude viazať dlhá výpovedná lehota. To môže spôsobiť situácie, kde na jednom mieste budú chýbať zdravotnícki pracovníci a na inom mieste nebudú môcť prijať nových zamestnancov. Týmto spôsobom sa problémy nevyriešia, naopak, vytvárajú sa nové komplikácie. Dlhé výpovedné lehoty nepovedú k stabilizácii zdravotníckeho personálu, ale k jeho demotivácii a frustrácii.

Riešením je poskytnúť sestrám a pôrodným asistentkám to, čo im patrí. Zlepšenie pracovných podmienok, spravodlivé odmeňovanie a rešpektovanie ich práce by mohlo predísť výpovediam a riešiť príčiny odchodov. Sestry a pôrodné asistentky si zaslúžia úctu a adekvátne pracovné podmienky, nie ďalšie obmedzenia.

Tento návrh OZ SaPA vníma ako nevhodný a neznalý reálnej situácie v zdravotníctve. Takéto signály sú nebezpečné a ukazujú, ako málo si naši zákonodarcovia vážia prácu zdravotníckych pracovníkov. Sestry a pôrodné asistentky návrh považujú za ďalší prešľap v našom zdravotníctve, ktorý treba okamžite zastaviť.

Je potrebné jednoznačne odmietnuť tento návrh. Cesta k zlepšeniu zdravotníctva nevedie cez obmedzovanie zdravotníckych pracovníkov, ale cez zlepšenie ich pracovných podmienok a ocenenie ich náročnej práce. OZ SaPA preto odmieta tento návrh a vníma ho ako krok späť.

Návrh novely Zákonníka práce, ktorý predložil poslanec Peter Stachura, je pre sestry a pôrodné asistentky neprijateľný. „Ako by sa cítil sám pán poslanec Stachura, keby bol viazaný šesťmesačnou výpovednou lehotou? Sestry a pôrodné asistentky si zaslúžia dôstojné pracovné podmienky, nie obmedzovanie ich práv. Vyzývame poslancov, aby návrh o predĺžení výpovednej lehoty zamietli a sústredili sa na skutočné riešenia problémov v našom zdravotníctve,“ zdôraznila predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.