Odpoveď predsedovi vlády SR

17. októbra 2013 Uverejnil

V Bratislave dňa 15.10.2013Vážený pán

doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

predseda vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava


Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

    dovoľte nám, aby sme Vám na úvod poďakovali za to, že ste si začiatkom októbra tohto roka napriek svojej pracovnej vyťaženosti našli čas na stretnutie so zástupkyňami sestier a pôrodných asistentiek. Váš záujem o dialóg si úprimne vážime.

    Týmto listom by sme Vás radi informovali o postoji Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZSaPA) k Vašej ponuke prednesenej na stretnutí, ktoré sa konalo dňa 3. októbra 2013 na Úrade vlády SR počas prebiehajúcej protestnej akcie „Výstražné stanové mestečko“.

    Žiaľ, musíme konštatovať, že Váš návrh riešenia situácie v odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek je pre nás absolútne neprijateľný, keďže diskriminuje sestry pracujúce v súkromnom sektore zdravotníctva – v neštátnych nemocniciach a ambulantných zariadeniach.

    Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v rámci petície sestier a pôrodných asistentiek pod názvom „Keď sa my nepostaráme o seba, kto sa postará o vás?“ počas dvoch mesiacov získala na podporu svojich požiadaviek 243 tisíc podpisov, čo sa zatiaľ v takom krátkom čase nepodarilo žiadnej organizácii, občianskej iniciatíve, ani politickej strane v dejinách samostatného Slovenska. Petičné hárky boli odovzdané do rúk predsedu Národnej rady SR dňa 17. mája 2011. Petícia bola, v súlade s uznesením vlády, predložená v pléne Národnej rady SR a prerokovaná dňa 29. júna 2011, kde ju vzalo na vedomie a podporilo 141 poslancov NR SR. Požiadavky sestier tak získali podporu naprieč celým politickým spektrom.Vážený pán predseda vlády SR,

    ako prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek sa na Vás obraciame s požiadavkou, aby ste pokračovali v napĺňaní záväzkov vlády SR, ktoré vyplývajú z petície sestier a pôrodných asistentiek. Upozorňujeme, že požiadavky sestier a pôrodných asistentiek podporili poslanci všetkých poslaneckých klubov jednohlasne, a preto sme presvedčení, že sú záväzné pre všetkých zástupcov občanov a vládnych činiteľov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a aktuálne zloženie vlády. Požiadavky sestier a pôrodných asistentiek sú v plnej miere v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2012-2016, a tak ich napĺňanie prinesie napĺňanie vládneho programu.

    Zároveň žiadame o opätovné schválenie zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek tak, aby boli naplnené požiadavky Ústavného súdu SR na ústavnosť tohto zákona. Žiadame teda, aby ste naplnili uznesenia Ústavného súdu SR o zabezpečení dostatku finančných zdrojov, ktoré sú nutné na pokrytie zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.

    Pevne veríme, že sa v skorej dobe opäť stretneme, aby sme mohli prerokovať možnosti naplnenia našich požiadaviek.S úctou

Mgr. Monika Kavecká – predsedníčka OZ SaPA

Mgr. Iveta Lazorova – prezidentka SKSaPA