Stretnutie odborových a profesijnych organizácií v zdravotníctve

12. novembra 2013 Uverejnil

    Dňa 05. 11. 2013 sa v kancelárii SK SaPA konalo prvé pracovné stretnutie stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve. Cieľom tohto stretnutia bolo vzájomné informovanie sa o situácii odmeňovania pracovníkov v zdravotníctve a možnosti ďalšej spolupráce v oblasti odmeňovania a vzdelávania. Na pozvanie prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej toto pozvanie prijali predstavitelia: Slovenskej komory fyzioterapeutov, Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov, Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory zubných technikov, Odborového združenie sestier a pôrodných asistentiek a Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb. Za výbor OZ SaPA sa zúčastnili predsedníčka Mgr. Monika Kavecká, 1.podpredsedníčka OZ SaPA PhDr. Gabriela Nováková a hospodárka OZ SaPA PhDr. Ľudmila Dzivá.