Správa zo zasadnutia Rady predsedov, Výboru a Revíznej komisie OZ SaPA

17. novembra 2013 Uverejnil

Zasadnutie Rady predsedov, Výboru a Revíznej komisie OZ SaPA


V Žiline 14.-16.11.2013

    V dňoch 14.11. až 16.11.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Rady predsedov OZ SaPA v Žiline. Zúčastnili sa ho členovia Rady predsedov, Výbor, Revízna komisia a právnik OZ SaPA. Zasadnutie sa realizovalo podľa ustanovení zakotvených vo vnútorných poriadkoch OZ SaPA a podľa programu s diskusiou po jednotlivých bodoch. Vyjasnili sme si smerovanie a aktivity OZ SaPA ako efektívnej odborovej organizácie pôsobiacej v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti na Slovensku. Právnik OZ SaPA zrealizoval školenie členov Rady predsedov na kolektívne vyjednávanie a poskytol právnu pomoc na riešenie podnetov od jednotlivých členov Rady predsedov. Počas rokovania boli navrhované uznesenia, ktoré následne členovia Rady predsedov OZ SaPA prijali.

    Podrobnejšie informácie budú zaslané členom Rady predsedov OZ SaPA a predsedom ZOO SaPA. „Výbor OZ SaPA“