Odpoveď ZOO SaPA na výzvu všetkým zamestnancom FNsP Prešov iniciovanú Mgr.Staroňovou

14. januára 2016 Uverejnil

Výzva na odstúpenie prezidentky regionálnej komory sestier pani
Mgr. Staroňovej a niektorých vedúcich sestier vo FNsP Prešov

Na gremiálnej porade riaditeľa Fakultnej nemocnice v Prešove dňa 13.1.2015 došlo k bezprecedentnému nátlaku na odborových funkcionárov OZ SAPA. Prezidentka regionálnej komory SKSaPA pani Mgr.Staroňová iniciovala vytvorenie Výzvy všetkým zamestnancom, ktorá sa v súčasnosti šíri prostredníctvom vedenia a vedúcich sestier na jednotlivé oddelenia. Zamestnanci sú vyzývaní na podpis. Pripomína to dobu, keď kolektívy zamestnancov mali podpisovať Antichartu 77.

Zamestnanci, ktorí nepodali výpovede sa vyzývajú nielen na vyjadrenie názoru, ale aj na vykonávanie krokov voči zamestnancom, ktorí výpovede podali slovami: „a nedovoľme niekoľkým jednotlivcom, aby pre dosiahnutie neurčitých cieľov zničili …nemocnicu“. Čo plánujú? Nátlak? Zrušenie slobodného výberu zamestnania alebo otroctvo?

Podľa Trestného zákona, ak niekto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov. (Hrozba inej ťažkej ujmy môže spočívať v hrozbe spôsobenia majetkovej ujmy, vážnej ujmy na cti a dobrej povesti.)

Všetkých vyzývame, aby tým zamestnancom, ktorí podali výpovede nespôsobovali vážnu ujmu na cti a dobrej povesti.

Zamestnanci, ktorí podali výpovede majú jasné a určité ciele, za ktoré bojujú:

  1. Vekovo priemerná sestra má skoro 50 rokov, sesterský stav je v hlbokom úpadku kvôli podceňovaniu a nespravodlivej mzde, ktorá nezohľadňuje náročnosť práce sestry, preto chcú dosiahnuť zákon, ktorý bude garantovať každoročné narastanie mzdy podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve a to podľa odpracovaných rokov. Pre vekovo priemernú sestru je to garancia cca 40.000 eur navyše oproti zákonu za desať rokov práce.
  2. Garanciou spravodlivej odmeny zastaviť exodus sestier do zahraničia a stabilizovať toto zdravotnícke povolanie, tak aby si ho vyberali mladé sestry a aby slovenskí pacienti aj o pár rokov mali zabezpečenú kvalitnú zdravotnú sestru.

Vyzývame riaditeľa nemocnice, aby odvolal všetky vedúce sestry, ktoré rozširujú túto výzvu. Vyzývame prezidentku regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek pani Mgr.Staroňovú, aby odstúpila z funkcie prezidentky, pretože nezastáva záujmy sestier a pôrodných asistentiek.