OZ SaPA – spoločný víkend

23. mája 2017 Uverejnil

Milé členky OZ SaPA,
OZ SaPA pripravuje pre Vás zaujímavý víkend s bohatým vzdelávacím a zábavným programom (termín podľa dohody a hlasovania). Záujem o účasť na podujatí prosím vyjadrite vyplnením dotazníka cez tento prelink: DOTAZNÍK

Program spolu s dotazníkom pre prihlasovanie môžete preposlať ďalej svojím členom.

Cieľom spoločného víkendu je, aby sme spoločne prežili príjemný čas a porozprávali sa.

Dôležitou a isto zaujímavou súčasťou víkendu budú pripravované školenia v oblasti pracovného práva, zákonníka práce. Zároveň si vyskúšame natrénovať komunikáciu a spoluprácu v tíme, ako motivovať a argumentovať vo svojom prejave, ako efektívne komunikovať pri rokovaní a vyjednávaní, riešenie konfliktných situácií a v neposlednom rade komunikáciu s novinármi.

Okrem vzdelávacieho programu nesmieme zabudnúť na tú príjemnejšiu časť – zábavu, na ktorú sa spolu s Vami veľmi tešíme.Predbežný program spoločného víkendu Vám zasielame v prílohe mailu.

Cena za víkend závisí od počtu účastníkov – čím viac účastníkov, tým nižšia cena, rovnako aj miera preplatenia víkendu jednotlivým účastníkom.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a prejavenie záujmu o účasť na podujatí.