TLAČOVÁ SPRÁVA OZ SaPA

8. septembra 2017 Uverejnil

Bratislava 8.9.2017 OZ SaPA podporuje iniciatívu OZ KOVO v dôchodkovej oblasti, ktoré je za stanovenie maximálneho veku odchodu do dôchodku a za vytvorenie zákonných možností pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku

„Negatívne údaje a trendy v demografii nie je možné riešiť zvyšovaním veku odchodu do dôchodku, zvlášť ak nie je stanovený strop. Predstava 68-ročnej zdravotnej sestry či ošetrovateľa, ktorý podáva rovnaký výkon ako jeho 35-ročný kolega, je utopistická. Aj z tohto dôvodu podporujeme snahu OZ KOVO zaviesť maximálny vek odchodu do dôchodku ako aj vytvorenie zákonných možností pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku,“ povedala predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, Monika Kavecká.

„Dôchodkový systém potrebuje vzhľadom na demografiu zodpovedný komplexný pohľad, dlhodobú celospoločenskú dohodu a reformu s výhľadom do vzdialenejšej budúcnosti. Súčasťou riešenia musí byť aj cieľ prírastku počtu obyvateľov Slovenska vďaka rodinnej politike, čím vzrastie počet daňových poplatníkov, ktorí budú prispievať staršej generácii na dôchodky s prípadnou motivačnou asignáciou časti odvodov pre svojich rodičov,“ dodala Kavecká.

„Riešení postupne sa zhoršujúcej situácie sa ponúka viacero. Vítame aktivitu OZ KOVO v týchto dôchodkových otázkach, ktoré sa bytostne dotýkajú aj nás, sestier a pôrodných asistentiek,“ uzatvorila Kavecká.

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
predsedníčka OZ SaPA