Tlačové vyhlásenie LOZ a OZ SaPA

2. júla 2019 Uverejnil

TS: Žiadame len dodržiavanie zákona, nemocnica v Trenčíne zakročila voči našej kampani “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu”. Vďaka nej bolo odhalené nedodržiavanie normatívov aj v tejto nemocnici.

Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) v marci spustili celoslovenskú kampaň „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu“, ktorej cieľom je zistenie a prešetrenie nedodržiavania personálnych normatívov (personálneho zabezpečenia) v nemocniciach. Taktiež takto chceme pacientom pomôcť domáhať sa u kompetentných svojich práv na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Súčasťou kampane sú billboardové plochy. Nedávno nám bolo billboardovou firmou oznámené, že náš billboard v Trenčíne nemôže byť viac umiestnený v areály nemocnice „vedenie nemocnice, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu na umiestnenie billboardu, nás vyzvalo na odstránenie plagátu NEKRIČ NA SESTRU……..”

Od pacientov a ich príbuzných sme zatiaľ obdržali podozrenia na nedostatok personálu na oddeleniach viacerých nemocníc. Spracovali sme podnety na nemocnice v Žiline, Leviciach, Trenčíne, Galante, Topoľčanoch, Humennom, Nitre a v Bardejove a oficiálne sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o prešetrenie situácie. Nemocnice v Nitre a Trenčíne podľa medializovaných informácií pochybenia priznali.

„Nerozumiem, ako môže tlak na dodržiavanie nariadení na ochranu pacientov vadiť vedeniu nemocnice, ktoré je platené za to, aby nemocnica dobre fungovala pre pacientov. Nemocnica v Trenčíne dokonca zakročila a požiadala billboardovú spoločnosť, aby naša kampaň nebola na objednanej a zaplatenej ploche, ktorá je na pozemku nemocnice,“ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ.

„Ako sa zdá, upozorňovať na problémy a žiadať dodržiavanie zákona, ktorý má chrániť životy a zdravie pacientov, je pre niektorých ľudí nepohodlné. Akokoľvek je táto aktivita nemocnice trápna, neprestaneme žiadať dodržiavanie normatívov, ktoré tu sú kvôli pacientom,“ dodala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

„Odsudzujeme tento nátlakový a nedemokratický krok nemocnice, ktorým sa snaží potláčať obnažovanie reality personálnych problémov v zdravotníctve a potrebu hľadania ich riešenia. Verejnosti opäť pripomíname, že prítomnosť adekvátneho počtu zdravotného personálu s adekvátnym vzdelaním je právom každého pacienta, chráni jeho život a zdravie. Toto právo pacientom garantuje nariadenie a MZ SR má na jeho dodržiavanie dohliadať. Je na nás všetkých aby sme si toto právo od kompetentných vyžadovali,“ uzavrel Visolajský.

MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ
pvisolajsky@gmail.com
0948 545 939

Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
predsedníčka OZ SaPA
0907 944 088
ozsapa.sk@gmail.com

Pacienti a ich rodinní príslušníci majú naďalej možnosť poslať podnety na nedostatok personálu v nemocniciach. Podnety po doručení písomnou alebo emailovou formou na chybajucipersonal@loz.sk zástupcovia LOZ a OZ SaPA spracujú a doručia ministerstvu zdravotníctva.