Tlačová správa

TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ a OZ SaPA

6. júna 2019 Uverejnil

TS: LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu” na základe podnetov od občanov žiadajú od ministerstva zdravotníctva vykonanie kontrol dodržiavania personálnych normatívov v 8 nemocniciach.

Po verejnej výzve v rámci kampane „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“ sme od pacientov a ich príbuzných obdržali podnety na podozrenia na nedostatok personálu na oddelenia viacerých nemocníc. Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) spracovali tieto podnety a oficiálne sme ich podali na MZ SR so žiadosťou o prešetrenie. Aj nedávno medializovaná kauza operácie nesprávneho kolena v Nitre, kde závažnú operáciu vykonávali neatestovaní lekári, sa ukazuje ako dôležité je dodržiavať nariadenia o adekvátnom vzdelaní a počte personálu pri starostlivosti o pacienta. Chceme verejnosti pripomenúť, že prítomnosť adekvátneho počtu zdravotného personálu s adekvátnym vzdelaním je právo každého pacienta. Toto právo pacientom garantuje zákon a MZ SR má na jeho dodržiavanie dohliadať. Je na nás všetkých aby sme si toto právo od kompetentných vyžadovali.

„Vzhľadom na doručené podnety od pacientov a ich rodinných príslušníkov sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o prešetrenie personálnej situácie na konkrétny oddeleniach ôsmych nemocníc a o výkon kontrol Ministerstvom zdravotníctva SR. Položili sme veľmi konkrétne otázky a čakáme konkrétne odpovede. “ povedal MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ.

„Pani ministerku a príslušné kontrolné orgány ministerstva zdravotníctva žiadame o odpovede na otázky, koľko pacientov bolo v konkrétnych situáciách na konkrétnych oddeleniach, koľko atestovaných a neatestovaných lekárov, sestier a iného zdravotníckeho personálu sa staralo o daný počet pacientov, či nemali aj iné povinnosti a či mali lekári dostatok odpočinku po ústavnej pohotovostnej službe. Našim cieľom je potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenia na nedodržiavanie personálnych normatívov v týchto nemocniciach,“ povedala Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH, predsedníčka OZ SaPA.

„Nedostatok personálu pri pacientoch ohrozuje ich životy a zdravie. Normatívy tu nie sú pre zamestnancov, ani pre nemocnice, normatívy tu sú pre pacienta, ktorému Ústava SR garantuje istú úroveň zdravotnej starostlivosti. Na to je nevyhnutný istý počet personálu s istým vzdelaním a práve túto garanciu zabezpečuje štát minimálnymi personálnymi normatívmi, ich dôsledným kontrolovaním a postihovaním porušovania. Ministerstvo sme požiadali, aby nás informovalo o výsledkoch kontrol,“ dodal Visolajský.

Pacienti a ich rodinní príslušníci majú naďalej možnosť poslať podnety na nedostatok personálu v nemocniciach. Podnety po doručení písomnou alebo emailovou formou na chybajucipersonal@loz.sk zástupcovia LOZ a OZ SaPA spracujú a doručia ministerstvu zdravotníctva.

Žiadosť o prešetrenie dodržiavania normatívov v nemocniciach:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Oddelenie urgentného príjmu a Interné oddelenie

Fakultná nemocnica Trenčín, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,

Nemocnica s Poliklinikou Levice, Interné oddelenie

Nemocnica Galanta Svet zdravia (Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.), Detské oddelenie vrátane novorodeneckých lôžok a Interné oddelenie

Nemocnica Topoľčany Svet zdravia (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.), Detské oddelenie, vrátane novorodeneckého

Nemocnica Humenné Svet zdravia (Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.) Interné oddelenie a Oddelenie dlhodobo chorých

Fakultná nemocnica Nitra, Neonatologické oddelenie a Oddelenie pôrodných sál

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Chirurgické oddelenie

 

[1] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62631-8/fulltext Štúdia odborného časopisu The Lancet [1] mapovala chirurgické oddelenia v 300 nemocniciach Európy (celkovo 439 800 pacientov) a zistila, že ak každej sestre na oddelení pribudne navyše 1 pacient, narastie úmrtnosti o 7%. Výsledkom tejto štúdie bolo, že v nemocniciach, kde bolo na chirurgickom oddelení 6 pacientov na jednu sestru zomrelo o 30% pacientov menej ako v nemocniciach, kde na jednu sestru pripadalo 8 chirurgických pacientov.1 Comment on "TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ a OZ SaPA"

  1. A WordPress Commenter
    1. novembra 2017

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *