TLAČOVÁ SPRÁVA LOZ a OZ SaPA

6. júna 2019 Uverejnil

TS: LOZ a OZ SaPA v rámci kampane “Nekrič na sestru, napíš ministerstvu” na základe podnetov od občanov žiadajú od ministerstva zdravotníctva vykonanie kontrol dodržiavania personálnych normatívov v 8 nemocniciach.

Po verejnej výzve v rámci kampane „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“ sme od pacientov a ich príbuzných obdržali podnety na podozrenia na nedostatok personálu na oddelenia viacerých nemocníc. Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) spracovali tieto podnety a oficiálne sme ich podali na MZ SR so žiadosťou o prešetrenie. Aj nedávno medializovaná kauza operácie nesprávneho kolena v Nitre, kde závažnú operáciu vykonávali neatestovaní lekári, sa ukazuje ako dôležité je dodržiavať nariadenia o adekvátnom vzdelaní a počte personálu pri starostlivosti o pacienta. Chceme verejnosti pripomenúť, že prítomnosť adekvátneho počtu zdravotného personálu s adekvátnym vzdelaním je právo každého pacienta. Toto právo pacientom garantuje zákon a MZ SR má na jeho dodržiavanie dohliadať. Je na nás všetkých aby sme si toto právo od kompetentných vyžadovali.

„Vzhľadom na doručené podnety od pacientov a ich rodinných príslušníkov sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o prešetrenie personálnej situácie na konkrétny oddeleniach ôsmych nemocníc a o výkon kontrol Ministerstvom zdravotníctva SR. Položili sme veľmi konkrétne otázky a čakáme konkrétne odpovede. “ povedal MUDr. Peter Visolajský, predseda LOZ.

„Pani ministerku a príslušné kontrolné orgány ministerstva zdravotníctva žiadame o odpovede na otázky, koľko pacientov bolo v konkrétnych situáciách na konkrétnych oddeleniach, koľko atestovaných a neatestovaných lekárov, sestier a iného zdravotníckeho personálu sa staralo o daný počet pacientov, či nemali aj iné povinnosti a či mali lekári dostatok odpočinku po ústavnej pohotovostnej službe. Našim cieľom je potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenia na nedodržiavanie personálnych normatívov v týchto nemocniciach,“ povedala Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH, predsedníčka OZ SaPA.

„Nedostatok personálu pri pacientoch ohrozuje ich životy a zdravie. Normatívy tu nie sú pre zamestnancov, ani pre nemocnice, normatívy tu sú pre pacienta, ktorému Ústava SR garantuje istú úroveň zdravotnej starostlivosti. Na to je nevyhnutný istý počet personálu s istým vzdelaním a práve túto garanciu zabezpečuje štát minimálnymi personálnymi normatívmi, ich dôsledným kontrolovaním a postihovaním porušovania. Ministerstvo sme požiadali, aby nás informovalo o výsledkoch kontrol,“ dodal Visolajský.

Pacienti a ich rodinní príslušníci majú naďalej možnosť poslať podnety na nedostatok personálu v nemocniciach. Podnety po doručení písomnou alebo emailovou formou na chybajucipersonal@loz.sk zástupcovia LOZ a OZ SaPA spracujú a doručia ministerstvu zdravotníctva.

Žiadosť o prešetrenie dodržiavania normatívov v nemocniciach:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Oddelenie urgentného príjmu a Interné oddelenie

Fakultná nemocnica Trenčín, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny,

Nemocnica s Poliklinikou Levice, Interné oddelenie

Nemocnica Galanta Svet zdravia (Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.), Detské oddelenie vrátane novorodeneckých lôžok a Interné oddelenie

Nemocnica Topoľčany Svet zdravia (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.), Detské oddelenie, vrátane novorodeneckého

Nemocnica Humenné Svet zdravia (Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.) Interné oddelenie a Oddelenie dlhodobo chorých

Fakultná nemocnica Nitra, Neonatologické oddelenie a Oddelenie pôrodných sál

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Chirurgické oddelenie

 

[1] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)62631-8/fulltext Štúdia odborného časopisu The Lancet [1] mapovala chirurgické oddelenia v 300 nemocniciach Európy (celkovo 439 800 pacientov) a zistila, že ak každej sestre na oddelení pribudne navyše 1 pacient, narastie úmrtnosti o 7%. Výsledkom tejto štúdie bolo, že v nemocniciach, kde bolo na chirurgickom oddelení 6 pacientov na jednu sestru zomrelo o 30% pacientov menej ako v nemocniciach, kde na jednu sestru pripadalo 8 chirurgických pacientov.