Reakcia na vyhlásenia ministra Druckera o nedostatku sestier

13. januára 2017 Uverejnil

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) víta stanovisko ministra zdravotníctva Tomáša Druckera o uvedomovaní si dlhodobo nevyhovujúceho nedostatku zdravotných sestier v slovenskom zdravotníctve.

„Naša odborová organizácia upozorňuje na nedostatok sestier už niekoľko rokov. Stav je alarmujúci. Už v súčasnej dobe chýba v systéme zdravotnej starostlivosti vyše 6000 sestier a neriešenie systémových opatrení na zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotnícky personál prispieva k jeho súčasnému krízovému stavu, ktorý sa zhoršuje,“ uviedla Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

OZ SaPA pripomienkovalo v medzirezortnom rokovaní niekoľko noviel z dielne Ministerstva zdravotníctva, pričom naše argumenty boli často nevypočuté. „Ako správne upozornil pán minister Drucker, problémom nie je len podfinancovanie systému, ktoré je chronické, ale hlavne pre sestry a pôrodné asistentky je dôležité výrazné zlepšenie ich pracovných podmienok v ich náročnej práci v podmienkach nepretržitých prevádzok, práci v noci, v službách cez sviatky a víkendy, očakávajú hlavne zlepšenie ich pracovného prostredia, zlepšenie ochrany a bezpečnosti pri práci a mnoho iných aspektov,“ dodáva Kavecká.

Nízke mzdové ohodnotenie sestier, ktoré vedie k ich masovému odchodu do zahraničia je hlavným, avšak nie jediným problémom, s ktorým sa zdravotné sestry zápasia pri svojej každodennej práci. Chceme veriť, že Ministerstvo zdravotníctva a pán minister Drucker osobne nezostanú len pri konštatovaniach, ako ťažko sa bude redukovať počet chýbajúcich zdravotných sestier a zintenzívnia komunikáciu a spoluprácu s odborovými združeniami v zdravotníctve, ktoré poznajú súčasnú zlú situáciu najlepšie. Zároveň dúfame, že pán minister Drucker bude konať tak, aby zdravie pacienta bolo nespochybniteľne na prvom mieste, čo pri súčasných nedostatkoch a pri tomto tempe odlivu sestier do zahraničia bude veľmi obtiažne.

Veríme, že v novom roku Ministerstvo zdravotníctva a pán minister Drucker nezostane len pri týchto vyhláseniach, ako sme to už niekoľko krát zažili ústami jeho predchodcov. Všetci vieme, že bez sestier naše zdravotníctvo fungovať nemôže. Preto očakávame po týchto vyhláseniach aj reálne kroky , ktorých sa týka najviac – zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. „Mgr. Monika Kavecká“