Tlačová správa Lekárskeho odborového združenia

15. novembra 2015 Uverejnil

TLAČOVÁ SPRÁVA

Lekárske odborové združenie (LOZ) podporuje snaženie sestier v ich zápase za spravodlivé ohodnotenie. Dovolíme si verejnosti pripomenúť, že snaha lekárov dohodnúť sa s predstaviteľmi politickej elity bola neúspešná, kým sme nepodali v roku 2011 výpovede. Rok 2011 predchádzala hladovka a stanovanie lekárov pred parlamentom, symbolické hádzanie bielych plášťov, demonštrácie a nespočetné množstvo rokovaní. Nič z toho na politikov však nezabralo a nikto nás nepočúval.

V roku 2011 slovenská verejnosť z úst vtedajšieho ministra zdravotníctva I. Uhliarika počúvala ubezpečenia, že nie je problém, ak lekári odídu, lebo pred každou nemocnicou je za každého jedného lekára náhrada. Neskôr sme počúvali o pláne B, ktorý má minister zdravotníctva pripravený na riešenie problému. Dodnes sa však nikto nedozvedel, čo bol variant B, lebo neexistoval.

LOZ chápe, že sestry sú zahnané do kúta a nemajú inú možnosť, ako dať hromadné výpovede. Vyzývame verejnosť, aby bola trpezlivá, lebo tento zápas nie je len zápasom za spravodlivejšie ohodnotenie sestier, ale je najmä bojom za vyššiu úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre slovenských pacientov. Je to zároveň vážny zápas proti oligarchom parazitujúcim na slovenskom zdravotníctve, pre ktorých vyššie platy pre sestry znamenajú ich nižšie zisky.

LOZ sestrám pripomína, že napriek našej veľkej podpore záleží iba na každej jednotlivej sestre, či akcia výpovedí sestier bude dotiahnutá do úspešného konca. Ak sa niektoré sestry spoliehajú, že vybojovanie zvýšenia platov za nich spravia iné sestry alebo vedenie Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, veľmi sa mýlia. Každá zo sestier musí ísť do tejto akcie naplno. Držíme vám palce a sme vám pripravení pomáhať.

„MUDr. Peter Visolajský“