TLAČOVÁ SPRÁVA

25. mája 2015 Uverejnil

V stredu 7. mája tohto roku sa stretli predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) s vedením Ministerstva zdravotníctva SR, kde hlavnou témou rokovania bolo určenie výšky koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná minimálna základná položka mzdy sestier a pôrodných asistentiek. Koeficienty sú previazané na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ktorej výšku každoročne aktualizuje Štatistický úrad SR.

Zo strany OZ SaPA je veľký záujem nájsť zhodu medzi očakávaniami sestier a reálnymi možnosťami zdravotného systému, a preto predstavitelia OZ SaPA prišli na rokovanie s kompromisným návrhom výšky koeficientov. Zástupcovia ministerstva zdravotníctva na stretnutí uviedli, že návrh OZ SaPA v priebehu niekoľkých dní vyhodnotia z hľadiska dopadu na verejné financie a následne ho budú kontaktovať.

Napriek tomuto ubezpečeniu musíme dnes (25.mája) konštatovať, že uplynuli už takmer tri týždne od stretnutia a OZ SaPA stále čaká na odpoveď ministerstva zdravotníctva. Súčasná úroveň komunikácie sa začína podobať stavu, keď bola na čele rezortu zdravotníctva Zuzana Zvolenská – formálne sa síce vedú rokovania s predstaviteľmi sestier a pôrodných asistentiek, no zo strany ministerstva je evidentné, že mu ide o naťahovanie času.

Prístup a pasivita ministerstva zdravotníctva je o to nepochopiteľnejšia, že Slovensko je hlboko pod priemerom počtu sestier na 1000 obyvateľov v rámci krajín OECD. Nemusíme ani zdôrazňovať, že úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v krajine je úzko spojená s počtom sestier, ktoré sú pri lôžkach pacientov. Pevne veríme, že predstavitelia politickej moci pochopia vážnosť situácie a začnú problém ohodnotenia sestier riešiť jako prioritu. To je jediná cesta ako personálne stabilizovať počty sestier na Slovensku.

Preto OZ SaPA vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR, aby problém sestier a pôrodných asistentiek riešilo prioritne. Zároveň očakáva zintenzívnenie komunikácie a osobné stretnutie s ministrom zdravotníctva V. Čislákom týkajúce sa problematiky koeficientov. OZ SaPA je presvedčené, že v prípade ak by bol úprimný záujem zo strany ministerstva zdravotníctva riešiť problém sestier, zákon týkajúci sa mzdového ohodnotenia sestier by mohol byť predložený už na septembrovej schôdzi Národnej rady SR.

“ „Mgr. Monika Kavecká“