PREDSTIERAŤ RIEŠENIA JE JEDNODUCHÉ

21. mája 2015 Uverejnil

Téma koeficientov, na základe ktorých by bola garantovaná minimálna základná položka mzdy sestier je dlhodobým problémom. Zo strany OZ SaPA je záujem neprešliapavať na jednom mieste, a preto sme na rokovaní s Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré sa konalo 7. mája tohto roku prišli s kompromisným návrhom výšky koeficientov. Teraz je loptička na strane ministerstva zdravotníctva. Pevne veríme, že odpoveď príde skoro a bude pozitívna.

Naša skúsenosť s ministerkou zdravotníctva Z. Zvolenskou bola taká, že formálne sa rokovania s predstaviteľmi sestier a pôrodných asistentiek viedli, no bolo jasné zo strany ministerstva, že ide o naťahovanie času. Výsledkom dlhým príprav ministerstva zdravotníctva bol napokon návrh mzdového ohodnotenia sestier, ktorý žiadnym spôsobom nereflektoval naše požiadavky. K ďalšiemu oddialeniu riešenia problému prispelo aj odvolanie ministerky zdravotníctva na jeseň minulého roku.

Mrzí nás, že napriek zmene na stoličke ministra neprichádzajú z ministerstva zdravotníctva signály, ktoré by viedli k prehodnoteniu postoja týkajúceho sa zahrnutia do mzdových garancií aj sestry a pôrodné asistentky, ktoré pracujú v zdravotníckych zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo vyšších územných celkov. Aj keď je OZ SaPA pripravené ísť do kompromisov tak, aby sa postavenie sestier zlepšilo a stabilizovalo čo najskôr, v tejto otázke ustúpiť nemôžeme. Stále opakuje náš argument – ak sú štátne aj súkromné zdravotné zariadenia v prevažnej miere financované z verejných zdrojov je prirodzené, že zákon musí garantovať mzdové ohodnotenie, ktoré sa bude týkať sestier a pôrodných asistentiek bez ohľadu na zriaďovateľa.

Čo však netreba obchádzať s cudným mlčaním je fakt, komu tento postoj ministerstva zdravotníctva najviac vyhovuje. Je všeobecne známe, že mzdové náklady na personál sú zásadnou nákladovou položkou manažmentov nemocníc. Možnosť súkromných zriaďovateľov platiť sestrám a pôrodným asistentkám mzdu blížiacu sa k minimálnej je jedným z vysvetlení, prečo dokážu niektoré nemocnice v súkromných rukách produkovať zisk. Najväčšiu výhodu a najväčšie zisky majú tí, ktorí prevádzkujú najväčšiu sieť súkromných zdravotníckych zariadení…

S blížiacim sa termínom parlamentných volieb sa množia hlasy, či je správne v tomto období riešiť odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, či to nebude súčasťou predvolebného boja. Náš názor je jednoznačný – už včera bolo neskoro. Sme presvedčené, že v prípade úprimného záujmu zo strany vládnej moci riešiť problém sestier, návrh zákona by už mohol byť prerokovaný na septembrovej schôdzi Národnej rady SR.

Slovensko je hlboko pod priemerom počtu sestier na 1000 obyvateľov v rámci krajín OECD. Čo je však najhoršie, Slovensko spolu s Litvou sú jedinými krajinami OECD, kde sa zlá situácia ešte ďalej zhoršuje. Pritom úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v krajine je úzko spojená s počtom sestier, ktoré sú pri lôžkach pacientov. Pevne veríme, že predstavitelia politickej moci pochopia vážnosť situácie a začnú problém ohodnotenia sestier prioritne riešiť. To je jediná cesta ako personálne stabilizovať počty sestier na Slovensku.

„Mgr. Monika Kavecká“