Tri dôvody prečo vstúpiť do sesterských odborov

26. septembra 2016 Uverejnil… článok je prevzatý z blogu Moniky Kaveckej …

Naše zdravotníctvo trpí mnohými chorobami. A jednou z nich je absolútne nevyhovujúce postavenie sestier.

Výsledkom zdravotných politík vlád na Slovensku k zlepšeniu postavenia sestier je, že nám v súčasnosti chýba viac ako 13 000. To číslo spôsobuje ďalšie chronické ťažkosti, ktorými naše povolanie na Slovensku trpí. Nedostatok sestier spôsobuje, že musíme ťahať dlhé nadčasy. V mnohých nemocniciach je počet sestier na pacienta na hranici noriem určených ministerstvom zdravotníctva. Aj tie sú nižšie, ako v okolitých štátoch. Bohužiaľ, ako všetci vieme, táto namáhavá a zodpovedná práca nie je ani zďaleka tak zaplatená, ako by mala. Nedostatočné ohodnotenie vyháňa naše mladšie kolegyne do zahraničia. Napríklad také Rakúsko je na našich sestrách prakticky závislé, ako sa nechal nedávno počuť aj rakúsky minister zdravotníctva.

Otázka znie, ako sa s tým chronickým stavom vysporiadať. Možností je niekoľko:

1. Môžeme sa spoľahnúť na politikov, ktorí už roky nič pre sestry neurobili a očakávať zázrak, že tentokrát naozaj začnú na niečom normálnom pracovať.

2. Ďalšia možnosť je spoľahnúť sa na politikmi nominovaných riaditeľov nemocníc, s ktorými máme rôzne, väčšinou zlé skúsenosti.

3. Posledná možnosť je nespoliehať sa na nikoho, iba na vlastné sily.

Tretia možnosť znamená, že začneme samé za seba bojovať. Spoločne dokážeme vybojovať v našich nemocniciach lepšie podmienky na kolektívnych vyjednávaniach. Iba ak budeme jednotné, dokážeme dostatočne vyvinúť tlak na riaditeľov nemocníc, aby sa platy konečne dostali na adekvátnu úroveň. S adekvátnym platovým ohodnotením prídu ďalšie kolegyne, zlepší sa úroveň starostlivosti o pacientov a pre sestry v nemocniciach sa obmedzia horibilné nadčasy.

Najlepším nástrojom ako zlepšiť naše postavenie je ústavou dané právo združovania sa v odboroch. Čím budú naše odbory silnejšie v jednotlivých nemocniciach, tým viac pre celý náš profesijný stav vybojujeme. Prečo teda vstúpiť do odborov:

1. Kolektív je vždy silnejší

V kolektíve sme vždy silnejšie. Požiadavky jednej sestry dokáže vedenie zhodiť zo stola veľmi jednoducho. Ale keď vystupujeme ako kolektív, vedenie nemocníc je nútené s nami rovnocenne rokovať. Spoločným postupom dokážeme vybojovať veľa. Pri kolektívnom vyjednávaní nejde len o naše platy, ale aj o ďalšie zamestnanecké výhody – benefity. Preplácanie nadčasov, príplatky za víkendové služby, či naše kvalitnejšie materiálne vybavenie, to všetko je vecou kolektívneho vyjednávania. Naša sila pri kolektívnom vyjednávaní úzko súvisí s veľkosťou členskej základne Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek.

2. Nikdy nie si sama

Ak si členka odborov, vieme ti vždy pomôcť. Máme zabezpečenú právnu poradňu, ktorá ti vie poradiť pri akomkoľvek pracovno-právnom spore. Odbory ti vždy podajú pomocnú ruku, keď ju budeš potrebovať.

3. Tvoj názor bude počuť

Vstupom do odborov získavaš zázemie silného partnera. Ak poznáš, že v tvojej nemocnici niečo nefunguje alebo niečo nie je s kostolným poriadkom, vieme zabezpečiť tlak na vedenie nemocnice tak, aby došlo k náprave. Ak máš záujem ostať v anonymite, vec vybavíme tak, aby sa tvoje meno nikde neobjavilo.

S radosťou môžem povedať, že sesterské odbory pomaly, ale isto naberajú na sile. V týchto dňoch sme založili novú veľkú odborovú organizáciu v najväčšej košickej nemocnici – v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura. Ak máš záujem vstúpiť do Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek aj ty, tak kontakt na naše zastúpenie v jednotlivých nemocniciach nájdeš tu.

… článok je prevzatý z blogu Moniky Kaveckej …