TRIPARTITA: HOVORILI SME O NOVEJ REFORME A O ZVÝŠENÍ PLATOV PRE ZDRAVOTNÍKOV 

31. mája 2021 Uverejnil
NA ODVETVOVEJ TRIPARTITE SME HOVORILI O NOVEJ REFORME A O ZVÝŠENÍ PLATOV PRE ZDRAVOTNÍKOV
 
Na odvetvovej tripartite sme prediskutovali niekoľko návrhov:
 
1. S ministrom zdravotníctva sme hovorili najmä o odmeňovaní. Minister navrhol, že vytvoríme pracovnú skupinu, ktorí sme do problematiky zainteresovaní (Odborové organizácie, Stavovské organizácie – Komory lekárska, sesterská aj ďalšie, zástupcovia súkromných zamestnávateľov a asociácií) a vypracujeme jeden spoločný návrh na odmeňovanie zdravotníkov, ktorý následne predložíme na ministerstvo zdravotníctva. 
 
2. Po diskusii sme sa tiež zhodli, že sa plánuje implementácia časovej postupnosti – čo znamená finančné zvýhodnenie za odpracované roky. Žiaľ, zatiaľ je to iba v pláne, ku konkrétnym zmenám nedošlo.
 
3. Všetky ďalšie témy, ako plány vzdelávania či personálne zabezpečenie nemocníc boli predmetom diskusií. Ministerstvo reagovalo, že v tomto ohľade prebehnú viaceré reformy. 
 
4. Všetky investície v zdravotníctve budú čerpané z Plánu obnovy a viazané na reformu zdravotníctva. 
 
5. Nateraz musí prebehnúť optimalizácia nemocníc. O našich návrhoch budeme aktívne diskutovať s pracovnou skupinou a so všetkými, ktorí sú do problematiky zainteresovaní.