Včerajšie rokovanie s ministrom zdravotníctva: Veríme v adekvátne odmeňovanie zdravotníkov

19. mája 2021 Uverejnil

Rada by som Vás, milé sestry a pôrodné asistentky, ale aj ostatní zdravotníci, oboznámila, že som sa včera 18. 5. 2021 ako podpredsedníčka OZ SaPA zúčastnila rokovania s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a jeho tímom. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia lekárskych odborov, lekárskej komory a komory sestier.

(Ospravedlňujem sa, že Vás informujem až dnes, ale z rokovania som odchádzala do nočnej služby.)

Účelom stretnutia bolo rokovanie o navýšení odmeňovania sestier, lekárov, ale aj ostatných zdravotníkov. Naše návrhy boli predstaviteľmi ministerstva vnímané pozitívne a veríme, že ich implementácia do praxe bude úspešná. Navrhovali sme navýšenie koeficientov pre jednotlivé kategórie sestier a pôrodných asistentiek, aj s reflektovaním počtu odpracovaných rokov – časovú postupnosť. Rovnaký postup sme žiadali aj pre ostatných zdravotníkov. Veríme, že budeme konečne po mnohých rokoch vypočutí a že sa konečne aspoň čiastočne napravia krivdy v odmeňovaní. Realizovaním týchto krokov však najmä zdravotníci dostanú signál, že si našu prácu kompetentní vážia. Očakávame, že aj politici návrh odmeňovania zdravotníkov podporia v parlamente.

Každý z nás občanov je potenciálnym pacientom a očakáva, že mu bude poskytovaná kvalitná zdravotná starostlivosť, keď ju bude potrebovať. To však môžeme dosiahnuť iba s dostatkom erudovaných zdravotníkov, ktorí budú za svoju starostlivosť o to najvzácnejšie – životy a zdravie – dôstojne odmeňovaní a budú pracovať v adekvátnych pracovných podmienkach. Nie je mysliteľné zdravotníkom nariaďovať obmedzenia ešte aj nad rámec silových zložiek, a to bez motivačných materiálnych a iných benefitov. Ak sa nami navrhované kroky nezrealizujú, bude obtiažne udržať zdravotníkov v systéme a ešte ťažšie bude motivovať mladých, aby do týchto podmienok v zdravotníctve prišli pracovať.

Vážení kolegovia,
budúci týždeň sa ako zástupcovia OZ SaPA opäť zúčastníme rokovania odvetvovej tripartity na pôde MZ SR. Veríme, že sa už konečne ako odborová organizácia dlhodobo zasadzujúca za lepšie zdravotníctvo staneme plnohodnotným členom OVT. O výsledkoch rokovania Vás budeme informovať.

PhDr. Gabriela Nováková, MHA, MPH, dipl.s.
podpredsedníčka OZ SaPA