TS: OZ SaPA k súčasnej situácii v zdravotníctve: Zdravotníkov potrebujeme pozitívne motivovať

6. mája 2021 Uverejnil

Situácia v zdravotníctve je dlhodobo alarmujúca a nezvládateľná. Zdravotnícki pracovníci sú vyčerpaní, a to ako po fyzickej stránke, tak najmä po psychickej stránke.

Už 10 rokov upozorňujeme na tento problém, no súčasná pandemická situácia ho pozdvihla na takú úroveň, kedy už tento stav ďalej nemôžeme ignorovať. Nie je možné mať núdzový stav donekonečna, aby štát lekárov, sestry aj ostatných zdravotníckych pracovníkov udržiaval v nemocniciach a pri lôžkach pacientov. Zdravotníkov treba motivovať pozitívne, nie pliesť na nich bič a uväzovať ich do nemocníc, je potrebné ich dôstojne a dostatočne ohodnotiť, a to aj takými benefitmi, ako boli nedávno spomínané výsluhové dôchodky. Tento a možno aj ďalšie benefity podobné tým, ktoré majú príslušníci policajného či hasičského zboru a armády, môžu ukázať lekárom, sestrám a ďalším zdravotníkom, že o nich štát má záujem, že ich chce pri svojich občanoch-pacientoch a že ich už konečne prestáva vyháňať do zahraničia, za výrobný pás či do iných odvetví hospodárstva. 

Nechceme veľa za často aj celoživotnú starostlivosť o ľudské životy a zdravie, lebo to väčšina z nás robí s láskou a venujeme tomuto poslaniu nemalú časť svojho života. V súčasnej dobe našim pacientom z lásky venujeme aj drvivú väčšinu nášho voľného času, ktorý by sme v tomto náročnom čase potrebovali venovať svojim rodinám, najmä našim deťom, ktoré sú často v rodinách zdravotníkov pomyslne odsunuté na druhú koľaj. 

Dnes má už 80 % zdravotníkov, a to hlavne tých, ktorí pracujú v COVIDových zónach, vyčerpanú normu – 150 hodín nadčasov do roka, a to je za nami iba tretina roka 2021. Poďme spolu vymyslieť dôstojný motivačný systém a adekvátne platové podmienky, aby sme neprichádzali o mladých kvalifikovaných odborníkov, ktorí bez pozitívnej motivácie odchádzajú do zahraničia. Pokúsme sme sa týchto ľudí, do ktorých vzdelania sme už toľko investovali, udržať v našich nemocniciach, pri našich pacientoch, aby sa o nás mal kto postarať, keď to budeme potrebovať. A skôr alebo neskôr tú pomoc bude potrebovať každý z nás.

PhDr. Gabriela Nováková, MHA, MPH, podpredsedníčka OZ SaPA

Vladimír Jelínek, dipl. zz., člen Výboru OZ SaPA