Ukončenie polročnej kampane „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu“

22. októbra 2019 Uverejnil

Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) zrealizovali v predvolebnom roku kampaň „Nekrič na sestru, napíš ministerstvu!“. Jej cieľom bolo poukázať na nedostatok personálu v nemocniciach a dopad tohto stavu na pacientov. Kampaň mala pacientom pomôcť domáhať sa u kompetentných svojich práv na kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Dostali sme podnety na 17 nemocníc, ministerstvo zdravotníctva dosiaľ nepredložilo výsledky kontrol ani len na prvé podnety jemu doručené v máji 2019. Obrátime sa preto v tejto veci aj na Verejného ochrancu práv.

„Každý občan Slovenskej republiky má ústavné právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorej základom je dostatok odborne zdatného a nevyčerpaného zdravotníckeho personálu. Ľudia by sa mali domáhať svojich práv, zákon stojí na ich strane a tak sme im na to chceli dať priestor. Našou kampaňou sme chceli poukázať na obrovský problém, ktorý sa ako snehová guľa rúti dolu kopcom a nabaľuje sa, a tým je nedostatok personálu. Nedostatok sestier na našich oddeleniach je jedeným z dôvodov, prečo lekári a sestry odchádzajú do zahraničia a preťaženie zostávajúcich sestier a lekárov vedie k odchodu aj tých, čo na Slovensku zostať chceli. Nedostatok zdravotníckeho personálu je jednou z príčin vysokého počtu odvrátiteľných úmrtí (napr. úmrtie zápal pľúc – v r. 2016 bolo Slovensko 2. najhoršie v OECD) “ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ.

„Až kým neprídu do nemocnice či ambulancie, ľudia zväčša nemajú prečo riešiť nedostatok lekárov, sestier, pôrodných asistentiek či iného personálu pri nich. Verejnosť nevie, prečo zdravotníci odchádzajú zo slovenských nemocníc do Čiech, Nemecka či ďalej, ľudia nevedia v akých často neľudských pracovných podmienkach sestry, lekári, ale aj ostatní zdravotníci pracujú, ako sú porušované ich práva. Pacienti často nevedia, že zodpovedným za nedostatok personálu je vedenie nemocnice a ministerstvo a nie personál, ktorý pri pacientoch ešte zostal. A tak sa stáva, že si nervozitu a krik odnesie sestra, ktorá v slovenskom zdravotníctve ešte zostala slúžiť chorým,“ povedala Monika Kavecká, predsedníčka OZ SaPA.

Prítomnosť adekvátneho počtu zdravotníckeho personálu s adekvátnym vzdelaním je právom pacienta. Toto právo mu garantuje zákon a ministerstvo zdravotníctva má na jeho dodržiavanie dohliadať. Žiaľ, ako vidno aj z výsledkov našej kampane, ministerstvo absolútne zlyháva vo svojej kontrolnej funkcii – ministerstvo nechráni pacientov. Naopak dokonca podlieha lobistickým tlakom na legalizáciu vysokého počtu pacientov pripadajúcich na personál. Neúnosné preťažovanie personálu má samozrejme negatívny dopad na kvalitu zdravotnej starostlivosti – sestra či lekár nestíhajú, pacienti sú nespokojní, dochádza k vypätým situáciám a aj k chybám lekára či sestry.

„Od marca tohto roku sme obdržali od občanov podnety na nedostatok personálu v 17 nemocniciach – v Žiline, Trenčíne, Nitre, Leviciach, Galante, Topoľčanoch, Humennom, Bardejove, Martine, Považskej Bystrici, Bratislave v Ružinove, na Kramároch, Trnave, Poprade, Prešove, Piešťanoch a Dolnom Kubíne. Ministerstvo zdravotníctva napriek našej urgencii dodnes nepredložilo výsledky kontrol ani len na prvé podnety, ktoré sme za pacientov podali v máji 2019. Tento štátny orgán teda nie je schopný za pol roka skontrolovať ani len výkazy práce na niekoľkých konkrétne pomenovaných oddeleniach v konkrétnych nemocniciach v konkrétnych týždňoch. Ak ministerstvo zdravotníctva nedokáže dohliadať na jediný parameter kvality nemocníc – počet personálu, ako chce potom kontrolovať 111 indikátorov kvality pri zazmluvňovaní nemocníc ako to plánuje v takzvanej stratifikácii ? V tomto návrhu ministerstva je totiž určených 111 indikátorov kvality, jedným takýmto indikátorom sú aj personálne normatívy. Podľa tzv. stratifikácie zdravotné poisťovne nesmú zazmluvniť oddelenie, ktoré ich nebude spĺňať. Ak riaditeľ najväčšej súkromnej poisťovne verejne v rozhovore (M. Kultan, 3.10.2019, DennikN) povie, že ak by mala ich poisťovňa platiť len oddelenia, kde je dostatok personálu, mali by polovicu oddelení odzmluvniť – zavrieť, znamená to, že stratifikácia povedie k odzmluveniu polovice nemocničných oddelení?
Je od pani ministerky charakterné, ak dnes ona ignoruje kontroly personálnych normatívov, aby nemusela riešiť tento problém, ale svojmu nástupcovi zákonom nariadi, že kontrolami personálnych normatívov môže spôsobiť nezazmluvnenie polovice nemocničných oddelení?,“ dodal Visolajský.

Keďže kvalitná zdravotná starostlivosť, podmienená adekvátnym počtom zdravotného personálu, je právom pacienta – občana a nečinnosť ministerstva v tomto smere môže viesť k porušovaniu týchto práv, rozhodli sme sa v tejto veci obrátiť na Verejného ochrancu práv, na ombudsmana,“ povedal Visolajský.

„Je evidentné, že našimi aktivitami šliapeme niektorým po otlakoch. Dôkazom je aj reakcia nemocnice v Trenčíne, ktorá na našu kampaň zaútočila a dosiahla stiahnutie nášho billboardu z plochy umiestnenej na jej pozemku. My sa však nevzdávame, v najbližších dňoch podáme na ministerstvo ďalšie podnety, ktoré sme obdržali na nedostatok personálu a verejnosti ponechávame otvorenú možnosť ozvať sa nám na chybajucipersonal@loz.sk. Ministerstvo zdravotníctva si musí začať plniť svoje kontrolné funkcie, aby pacienti i personál boli chránení,“ uzavrela Kavecká.

Prvé podnety podané na MZSR v máji 2019:
– Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Oddelenie urgentného príjmu a Interné oddelenie
– Fakultná nemocnica Trenčín, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
– Nemocnica s Poliklinikou Levice, Interné oddelenie
– Nemocnica Galanta Svet zdravia (Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.), Detské oddelenie vrátane novorodeneckých lôžok a Interné oddelenie
– Nemocnica Topoľčany Svet zdravia (Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.), Detské oddelenie, vrátane novorodeneckého
– Nemocnica Humenné Svet zdravia (Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.) Interné oddelenie a Oddelenie dlhodobo chorých
– Fakultná nemocnica Nitra, Neonatologické oddelenie a Oddelenie pôrodných sál
– NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Chirurgické oddelenie

Ďalšie podnety, ktoré budú podané na MZ SR:
– Univerzitná nemocnica Martin, 1.chirurgická klinika – lôžkové oddelenia 4/1,4/3 a JIS4/3, 2.chirurgická klinika – lôžkové oddelenia 4/2 a JIS 4/2 1.interná klinika- lôžkové oddelenia 7/1 a 7/2, metabolická a koronárna JIS, 2.interná klinika-JIS, lôžkové oddelenia 13/1 a 13/2, Gynekologicko-pôrodnícka klinika-lôžkové oddelenia 6/1 a 6/3+ JIS, Klinika detí a dorastu- oddelenie intenzívnej medicíny, oddelenie 8/4, 8/5, Oddelenie detskej anestézie a intenzívnej medicíny 14/1 a 14/2, Klinika detskej chirurgie- lôžkové oddelenie 14/2, Klinika hematológie a transfuziológie-lôžkové oddelenie, Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb-lôžkové oddelenia 5/2 a 5/3+ pľúcna JIS, Neonatologická klinika, Neurochirurgické oddelenie a Neurologická klinika
– NSP Považská Bystrica, psychiatrické, interné, chirurgické oddelenie
– UNB Bratislava, Nemocnica Ružinova, ortopedické oddelenie
– UNB Bratislava, Nemocnica akademika Ladislava Dérera – „Kramáre“, gynekologické oddelenie
– Fakultná nemocnica Trnava, Chirurgická klinika
– Nemocnica Poprad, Novorodenecké oddelenie
– Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Oddelenie úrazovej chirurgie
– FNsP J.A. Reimana v Prešove, ORL spojené so zubným oddelením
– Nemocnica A. Wintera Piešťany
– Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L.N.Jégého, Dolný Kubín, Chirurgické oddelenie
– Fakultná nemocnica Trenčín, Infekčné oddelenie

Pacienti a ich rodinní príslušníci majú naďalej možnosť posielať podnety na nedostatok personálu v nemocniciach. Podnety po doručení písomnou alebo emailovou formou na chybajucipersonal@loz.sk zástupcovia LOZ a OZ SaPA spracujú a doručia ministerstvu zdravotníctva.

Kontakt:
MUDr. Peter Visolajský, LOZ, 0948 545 939, loz@loz.sk
Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH, OZ SaPA