VLÁDA NEUBLIŽUJE IBA SESTRÁM, ALE HLAVNE PACIENTOM

30. júla 2015 Uverejnil

Návrh zákona pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve je výsmechom pre sestry a pôrodné asistentky. Návrh sa, napriek našim početným výhradám, vzťahuje iba na sestry v štátnych zariadeniach a dokonca ani im negarantuje odmenu, ktorú dostávajú už teraz. Sestry a pôrodné asistentky nerozumejú, z akých dôvodov bolo potrebné trojročné rokovania na Ministerstve zdravotníctva SR, keď žiadne ich spravodlivé požiadavky neboli akceptované. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek opakovane žiada spravodlivú odmenu pre sestry a pôrodné asistentky, pretože naše sestry majú priemerný vek okolo 50 rokov a ak sa tento dehonestujúci prístup k sestrám nezmení, spôsobí nedostatok sestier vážny kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Za tento stav budú zodpovední tí, ktorí dnes predkladajú návrh zákon nerešpektujúci ani roky praxe sestier pri spravodlivej odmene, ani skutočne vážnu situáciu nedostatku kvalitných sestier a pôrodných asistentiek.

Pokladám za nevyhnutné dodať, že mzda, ktorú žiadame nie je v žiadnom prípade nič exkluzívne, našou snahou je, aby mzda sestier bola na úrovni, ktorá vráti profesiu sestry späť do pozornosti mladých žien. Argumentácia ministerstva zdravotníctva, že to nie je tak zlé, ako to prezentujeme, je absurdná. Nech ministerstvo potom odpovie, prečo je prírastok mladých sestier v slovenských zdravotníckych zariadeniach na takmer nulovej úrovni?

Na základe posledných skutkov ministerstva zdravotníctva je možné súdiť, že si neželajú, aby sestry boli naďalej súčasťou slovenského zdravotníctva. Ministerstvo má jednoducho pocit, že sestry a pôrodné asistentky nepotrebuje. V tom prípade by som chcela upozorniť ministerstvo, že úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v krajine je úzko spojená s počtom obetavých sestier, ktoré sú pri lôžkach pacientov a sú pacientovi najbližšie.

Ďalšia absurditou je, že navrhovaný zákon berie do úvahy len zdravotníkov pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Na Slovensku máme verejné zdravotníctvo. Finančné prostriedky plynúce do zdravotníctva sú verejné. Výber poistného je zákonom stanovený a je povinné platiť zdravotné poistné. Financie, ktoré plynú do zariadení, ktoré nie sú priamo zriaďované štátom, ale úkony vykonané v nich sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Napriek tomu navrhovaný zákon, ktorého aspoň podľa ministerstva má za cieľ systematizovať a spriehľadniť platové podmienky, necháva zdravotníkov pracovať prakticky za minimálnu mzdu.

Predkladaný zákon nie je len o súčasných sestrách, ale celkovo o budúcnosti sestier ako súčasti slovenského zdravotníctva. Na jeseň tohto roku nebudeme bojovať len za dôstojné podmienky pre sestry, ale zároveň za to, aby sestry a pôrodné asistentky vôbec zostali súčasťou slovenského zdravotníctva. Žiaľ, až do takéhoto stavu sme sa po rokoch dopracovali…

Na záver chcem poďakovať každému, kto podporil našu hromadnú pripomienku týkajúcu sa predmetného zákona. Potrebný počet podpisov sme v mimoriadne krátko čase prekročili šesťnásobne, čo svedčí o tom, že ak vláde na sestrách nezáleží, tak slovenským občanom áno.

„Mgr. Monika Kavecká“