Výstup z rozporového konania

31. júla 2015 Uverejnil

Vážení členovia rady,
milí odborári,

predstavitelia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) sa dnes (v piatok 31.7.) zúčastnili na rozporovom konaní na ministerstve zdravotníctva, kde rokovali o návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Žiaľ, ani dnešné rokovanie nepriniesol posun v riešení problematiky a ministerstvo zdravotníctva žiadnu naše pripomienky na zmenu v zákone neakceptovalo. Napriek sklamaniu je potrebné dodať, že takýto výsledok nie je pre nás prekvapením.

Už teraz možno povedať, že negatívne trendy v slovenskom zdravotníctve sa po presadení predkladaných legislatívnych zmien budú ďalej prehlbovať. Súčasná situácia, ktorá vyháňa naše sestry do zahraničia za dôstojnejšími pracovnými podmienkami, sa po presadení tejto legislatívy ešte zhorší.

Preto budeme pokračovať v boji a nevzdávame sa.

Ďakujem.

S pozdravom

“ „Mgr. Monika Kavecká“