Východné Slovensko – Funkčné ZOO SaPA

20. septembra 2015 UverejnilZOO SaPA pri Detskej fakultnej nemocnici Košice
Trieda SNP 1, 040 11 Košice


kontakt na výbor:kurcinova@gmail.com

kontaktná osoba: Mgr. Hedviga Kurcinová, 0907 892 291
ZOO SaPA pri UNLP Košice
Rastislavová 43, 041 90 Košice


kontakt na výbor:marialucia.javornikova@gmail.com

kontaktná osoba: Mgr. Mária Javornícka, t.č. 0907 129 196
ZOO pri FNsP J.A.Reimana Prešov
Jána Hollého 14, 081 81


kontakt na výbor:bea.conkova@gmail.com

kontaktná osoba: Bc.Beáta Čonková, 0904 738 418
ZOO pri nemocnici Poprad a.s.
Banícka č. 803/28, 05845 Poprad


kontakt na výbor: anna.rybkova@centrum.sk

kontaktná osoba: Mgr.Anna Rybková, 0903 389 964
ZOO pri Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch


Predsedníčka ZO
Mgr. Ivana Harvanová, PhD.
E-mail: ivana.harvanova@gmail.com
Tel.: 0904295935

ZOO SaPA pri Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1, 048 01, Rožňava


kontakt na výbor: pepe.oravec@gmail.com

kontaktná osoba: Peter Oravec, 0907 946 499
ZOO SaPA pri Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.
ul.MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník


kontakt na výbor: d.kopcova@centrum.sk

kontaktná osoba: Dana Kopčová, 0904 468 780

ZOO pri Regionálnej nemocnici Sobrance, n. o.
Ulica mieru 12,073 01 Sobrance


kontakt na výbor: maximova@centrum.sk

kontaktná osoba: Mgr.Tatiana Maximová, 0915 110 395
ZOO pri Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.


kontakt na výbor: drahomirakorpova@centrum.sk

kontaktná osoba: PhDr. Drahomíra Korpová, 0911 145 545
ZOO SaPA pri Nemocnici s poliklinikou Trebišov a.s.
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov


kontakt na výbor: heresova.iveta@centrum.sk

kontaktná osoba: Mgr.Iveta Herešová, 0918 587 204